شهروند- رستوران مک دونالد از سه شنبه ۲۱ فوریه در ۱۱۰۰ شعبه ی خود در کانادا سرو صبحانه در طول روز را شروع کرد. این رستوران هم اکنون تا ساعت ۱۱ شب تمام منوی صبحانه ی خود را ارائه می دهد. این تصمیم بعد از اجرای یک پروژه در ۲۰ شعبه ی رستوران مک دونالد در ماه ژانویه نهایی شد و به تصویب رسید. به گفته ی سخنگوی این کمپانی تهیه غذا ، منوی صبحانه بعد از ساعت ۱۱ بیشترین درخواست از طرف مشتریان در سال های اخیر بوده است.

صبحانه یکی از مواردی است که باعث جذب مشتریان به یک رستوران در مناطق مختلف می شود و یکی از پرطرفدارترین منوهای غذا در آمریکای شمالی است و سالیانه این میزان رو به افزایش است. تا جایی که بر اساس آمار تعداد کسانی که در طی سال گذشته برای صرف صبحانه به رستوران مراجعه کرده اند تقریبا یک سوم کل جمعیتی است که به برای صرف وعده های دیگر به رستوران رفته اند.