شهروند- در پی دزدیده شدن امتیازات چند تن از مشتریان، شرکت Loblaw رمز عبور تمامی مشتریان  PC Plus Rewards را به طور خودکار تغییر داد. این شرکت بر روی وب سایت خود هشداری را به نمایش گذاشت که از مشتریان می خواست به دلیل دزدیده شدن رمز های بسیاری از مشتریان، رمز ورود کارت های PC خود را که از آن طریق امتیاز جمع آوری می کنند، تغییر دهند.

اوایل ماه فوریه شرکت Loblaw ، بعد از فهمیدن اینکه برخی از مشتریان کارت هایشان هک شده است، به مشتریان خود تاکید کرد که برای ساختن رمز عبور از کلمه های منحصر بفردی استفاده کنند که حدس زدن آنها برای هکرها مشکل باشد، زیرا به گفته سخنگوی این سازمان بیشتر امتیازات از کارت هایی دزدیده شده است که رمز عبور آنها بسیار آسان بود و می شد به راحتی آن را هک کرد.