شهروند ـ فلکناز اوجا نماینده ی شهر دیاربکر در مجلس ترکیه از حزب دمکراتیک خلق ها، به عنوان برنده ی هفتمین جایزه ی زنان کلارا زتکین از سوی حزب چپ لینک در آلمان (Die Linke) اعلام شد. این حزب جایزه ی زتکین را به زنان برجسته در حوزه ی سیاست و جامعه و همچنین پروژه هایی که به توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی یاری می رسانند، اعطا می کند.  جایزه ی کلارا زتکین  از ۸ مارس ۲۰۰۷ برقرار شده است.

فلکناز اوجا متولد سال ۱۹۷۶ در آلمان از یک خانواده ی کرد ایزدی است. تحصیلاتش را در آلمان تمام کرد. رشته تحصیلی اش در رابطه با پزشکی بود و به عنوان دستیار پزشک در آلمان کار کرده است. در سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۹ به عنوان نماینده مجلس کشور آلمان از طرف حزب چپ لینک درپارلمان اروپا بود. طی کار در اتحادیه اروپا، عضو کمیسیون های مختلف زنان، دانشجویان، اتحادیه ضد جنگ و همیشه در صف اول اعتراضات علیه اعدام و سرکوب در خاورمیانه قرار داشت. در سال ۱۹۹۹ از اتحادیه اروپا بیرون آمد و یک موسسه غیرانتفاعی در رابطه با زنان و کودکان آسیب پذیر و تحت فشار تاسیس کرد.

او هفتم جون ۲۰۱۵ به عنوان نماینده شهر دیاربکر از حزب دموکراتیک خلق ها به مجلس ترکیه راه یافت.

فلکناز اوجا روز سوم مارچ ۲۰۱۷ این جایزه را در برلین دریافت خواهد کرد.

کلارا زتکین، مبارز کمونیست و سوسیالیست حقوق زنان، از رهبران جنبش بین ‌المللی زنان  و از اعضای هیئت رئیسه حزب سوسیال دموکرات آلمان بود. او مسئله زنان را با دیدگاه فمینیسم مارکسیستی می  نگریست و یکی از بنیانگذاران هشت مارس به عنوان روز جهانی زن در دهه ی ۱۸۷۰ است.