شهروند- از ژانویه امسال تعداد افرادی که در کانادا به بیماری اوریون مبتلا شده اند افزایش پیدا کرده است. اوریون یک بیماری عفونتی است که واگیردار بوده و باعث ورم غدد بزاقی که در زیر گوش قرار دارد می شود. اوریون می تواند در صورت تشخیص دیرهنگام باعث بروز بیماری هایی مانند مننژیت و ناشنوایی گردد از همین رو مقامات سازمان بهداشت عمومی در استان های مختلف به آگاهی دادن در این زمینه پرداخته اند و از جوانان می خواهند در  روز صورت نیاز واکسن این بیماری را دریافت کنند. این بیماری خوشبختانه در اغلب موارد با سپری شدن هفت روز از تن بیمار خارج شده و خطر واگیر آن از بین می رود، ولی در آن دوره دردناک است و باید مراقبت های ویژه ای برای آن انجام شود.

آمار حاکی از آن است که تمام مبتلایان به این بیماری در کانادا بزرگسال و در رده ی سنی ۱۸ تا ۳۵ سال بوده اند. حدود ۹ نفر از بازیکنان ورزش هاکی نیز به این بیماری دچار شده اند و برای مدت درمان نمی توانند به بازی کردن ادامه دهند. تحقیقات بر روی افرادی که به رستوران ـ مشروب فروشی های قسمت غربی داون تاون تورنتو سر می زنند نشان می دهد که ۶۰ درصد افراد تا به حال واکسن اوریون و سرخک دریافت نکرده اند و یا دوز آن واکسن ها کافی نبوده است. علایم این بیماری سر درد و تب می باشد و دو تا پنج روز اوج این بیماری پیش بینی می شود.