شهروند ـ  سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین ضمن انتقاد شدید از برجام، گفت، قرار بود با کدخدا کنار بیائیم تا نوچه هایش جلوی ما لنگ بیندازند، اما در برجام وعده هایی دروغین را تجربه کردیم و می بینیم که اوضاع بدتر هم شده است

naghdi.

به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا نقدی در همایش سالروز تاسیس بسیج استادان در دانشگاه بهشتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بدعهدی های امریکا پس از برجام ادعا کرده است که، امروز نه تنها اجازه دسترسی به اموالمان را نمی دهند، بلکه به آن دستبرد هم می زنند، و حتی جوجه استکبار (کانادا) هم به اموال ما دستبرد می زند.