شهروند- از روز چهارشنبه اول مارچ ۲۰۱۷ در ۳۲ دبیرستان کاتولیک تورنتو اپلیکشین جدیدی رونمایی و استفاده خواهد شد که به ۳۰,۰۰۰ دانش آموز در این مدارس این امکان را خواهد داد تا بتوانند بدون شناخته شدن و ذکر نام خود هرگونه رفتار ناشایست که از دیگران می بینند، هرگونه مزاحمت، تهدید، نگرانی درباره ی مسائل ایمنی و نگرانی در مورد رفتارهای دوستان و دیگر دانش آموزان را به راحتی و تنها با یک کلیک گزارش دهند. این اپلیکشین برای این طراحی شده است تا به افرادی که صحبت رو در رو درباره این اتفاقات برایشان ناگوار است و به همین خاطر در معرض خطرات زیادی قرار دارند اجازه داده شود تا احساس امنیت کرده و در مواقع اضطراری مسئولین مدرسه را سریع در جریان بگذارند.

این اپلیکیشن قرار است فعلا تنها در مدارس کاتولیک تورنتو استفاده شود، اما به گفته ی هیئت مدیره ی این مدارس رایزنی هایی درباره ی استفاده ی آن در دیگر مدارس تورنتو با هیئت های مدیره ی آن مدارس انجام شده است.

این نرم افزار همچنین می تواند توسط خانواده های دانش آموزان نیز در این مدارس استفاده شود و آنها نیز می توانند هرگونه احتمال خطر و سایر اتفاقات ناگوار را درباره ی فرزندان خود گزارش دهند.

دانش آموزان از استفاده از این نرم افزار استقبال زیادی کرده اند و کمپانی تولید این نرم افزار با نام Anonymous Alertsکه در نیویورک واقع است می گوید که بر اساس آمارهای به دست آمده تا کنون استفاده از این نرم افزار بسیار موفق آمیز بوده است و نتایج به دست آمده تا ۹۷ درصد قابل اعتماد بوده است.