شهروند- جانا گیردوسکاس (Jana Girdauskas) شهروند کانادایی اهل تورنتو برای کمک به زنان بی سرپناه خیابان ابتکار جالبی به کار گرفته است. جانا مادر دو فرزند است و می گوید که تا هفته ی گذشته به این موضوع فکر نکرده بود که چقدر دوران پریود و عدم دسترسی به نیازهای بهداشتی از قبیل تامپون می تواند برای یک زن دردسرساز باشد و به چالشی بزرگ تبدیل شود. فکر کردن به این موضوع وی را بر آن داشت تا به فکر تهیه ی کیف های دستی بپردازد که حاوی نیازهای بهداشتی زنان از جمله نوار بهداشتی و تامپون است و برای این کار کمک های داوطلبانه ی زیادی را از محله ی زندگی اش واقع در خیابان بلور غربی دریافت کرد.

او این کیف ها را به زنان بی سرپناه در خیابان های تورنتو تقدیم می کند. علاوه بر نیازهای بهداشتی، هدیه های دیگری از قبیل شال، عطر و کارت های هدیه خرید قهوه در کیف ها به چشم می خورد.

جانا برای نگهداری این کیف های دستی از یک کافه ی نزدیک در محل زندگی اش کمک گرفته است. او می گوید که صحبت کردن درباره ی این مساله ی بسیار خصوصی با زنان در خیابان کار راحتی نیست، اما تشخیص نیاز آنها به این موارد راحت است. استقبال و کمک داوطلبان از این پروژه باعث شده است که جانا این کار را ۱۰تا  مارچ ادامه دهد.