شهروند- بر اساس ادعای سازمان حمل و نقل تورنتو در دادگاه، سوءاستفاده مواد مخدر و الکل امری رایج در بین کارکنان TTC است و می تواند امنیت کارکنان و مردم را به خطر بیندازد، اگرچه نماینده اتحادیه کارگران این موارد اتهامات را کاملا رد می کند. سازمان حمل و نقل تورنتو بر همین اساس و بر اساس مشاهدات یک محقق، می خواهد که تست الکل و مواد مخدر به طور رندوم برای تمامی کارمندان TTC اجرا شود. سیاستی که قرار است از تاریخ اول مارچ اجرایی گردد و با مخالفت شدیدی از طرف اتحادیه کارگران مواجه شده است.

این اتحادیه که به عنوان نماینده ی تمام کارکنان TTC عمل می کند می گوید که تست رندوم مواد مخدر و الکل باعث خواهد شد که اعتماد در بین کارمندان از بین برود و هر فردی هر روز به این فکر کند که برای گناهی که ندارد امکان بازخواستش وجود دارد، اما سازمان حمل و نقل تورنتو می گوید که ظاهرا سوء استفاده مواد و الکل فرهنگ رایج در بین کارکنان TTC است و برای امنیت عمومی بسیار خطرناک است و باید تدابیر لازم برای جلوگیری از آن انجام شود.