شهروند ـ پناهگاه ۲۴ ساعته ی Sistering واقع در خیابان بلور غربی که تمام روزهای هفته برای سرویس دهی آماده است، به مکانی امن برای زنان آسیب دیده در تورنتو تبدیل شده است. مکانی که زنان تنها و آسیب دیده می توانند بدون ترس و جدا از استرس های روزمره به غذا و سرپناهی دسترسی پیدا کرده و ساعاتی را به استراحت و گفت و گو با یکدیگر بپردازند.

این پناهگاه تخت خواب ندارد و تنها تجهیزات آن تعدادی صندلی و تشک و پتو است؛ اما می توان صدای آواز خواندن و گفت وگوی زنان را در آن شنید و به درد دل های آنها به زبان های مختلف گوش سپرد. تورنتو شهری است که زنان بی سرپناه و افراد خیابانی برای یافتن سرپناهی در آن هر روز با بحران های زیادی مواجه هستند و ظرفیت پناهگاه هایش تقریبا تکمیل است. در این میان Sistering به زنانی که برای مکان زندگی با مشکلاتی مواجه هستند و یا از بیماری های جسمی و ذهنی رنج می کشند این امکان را می دهد که احساس تنهایی نکنند و کمک بزرگی برای آنهاست.

این پناهگاه کسی را بیرون نمی اندازد و اگرچه در آن بسته است، اما در طی شبانه روز صدای زنگ و باز و بسته شدن در و رفت و آمد زنان در آن به چشم می خورد.

پناهگاه  Sisteringزنان آسیب دیده را به خاطر مصرف مواد و الکل مورد قضاوت قرار نمی دهد اگرچه داخل ساختمان اجازه ی این کار را ندارند. همچنین آن ها می توانند حیوانات خانگی خود را نیز به این مکان بیاورند و در کنار خود بخوابانند و به کسانی که گیاهخوار باشند غذای گیاهی داده می شود.

زنان می توانند برای مدت ۶ هفته بی وقفه در این مکان بمانند اما باید بعد از شش هفته برای مدت سه روز به مرخصی بروند و دوباره در صورت تمایل به این مکان برگردند.

گرداننده ی این پناهگاه می گوید که این زنان حق دارند که مانند همه از بهترین نوع زندگی و مکان مناسبی برای خواب و امکانات بهداشتی در خور، بهره مند شود و نباید به این وضعیت در شهر رها شوند.