شهروند- با تعیین بودجه ی فدرال، قیمت یک پاکت سیگار و مشروب برای کانادایی ها افزایش پیدا خواهد کرد. بر همین اساس در دولت لیبرال مالیات هر جعبه محتوی سیگار از میزان ۲۱.۰۳ دلار به ۲۱.۵۶ دلار افزایش یافته و مالیات فروش مشروبات الکلی نیز ۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش قیمت بر روی قیمت خرید از اول آوریل سال ۲۰۱۸ اجرا خواهد شد. این بودجه اضافه مالیات (جریمه ی مالیات، Surtax) بر روی تولیدکنندگان دخانیات کانادایی را از بین می برد.

دولت امیدوار است که از بین بردن جریمه ی مالیات تولیدکنندگان داخلی و افزایش مالیات دخانیات و مشروبات الکی باعث کاهش مصرف این اقلام گردد. برخی از منتقدان عقیده دارند که افزایش مالیات امری بسیار قابل تحسین است و باعث خواهد شد که سلامت عمومی جامعه افزایش یابد، اما این میزان افزایش مالیات کم است و تاثیر زیادی بر میزان مصرف سیگار و الکل نخواهد داشت.

همچنین از بین بردن Surtax باعث خواهد شد که کمپانی های تولید دخانیات داخلی دیگر هزینه ای نداشته باشند. بسیاری از کمپانی های تولید سیگار می توانند با دادن تخفیف این میزان افزایش در مالیات را همپوشانی کرده و باعث بشوند که همچنان افراد بتوانند دخانیات مصرف کنند.

بهتر است افزایش در مالیات و قیمت فروش به اندازه ای باشد که شرکت های تولید کننده به راحتی نتوانند به وسیله ی تخفیف آن را دور بزنند.