شهروند-  بنابر اظهارات وزیر کار، زنان از هر قشر و با هر سطح درآمدی نیاز دارند تا در زمان زایمان و ورود به دنیای مادر شدن به آنها کمک شده و از این مهم اطمینان حاصل شود که تمام امکانات لازم را در اختیار دارند و بعد از سپری کردن دوران مرخصی زایمان می توانند به راحتی به کار خود برگردند.

بودجه ی سال ۲۰۱۷ دوران مرخصی زایمان برای زنان را تا ۱۸ ماه افزایش می دهد اما کسانی که تمایل دارند از ۱۸ ماه مرخصی استفاده کنند باید حداقل ۱۲ ماه کار کرده و بیمه پرداخت کرده باشند و در آن صورت۳۳ درصد حقوق هفتگی آنها در دوران مرخصی به آنها پرداخت خواهد شد.

افرادی که از مرخصی ۱۲ ماهه یا کمتر استفاده کنند ۵۵ درصد حقوق هفتگی خود را دریافت خواهند کرد. زنانی که در شغل های مهم  و مدیریتی حضور دارند نیز باید بتوانند از تسهیلات دوران زایمان بهره مند شده و موانع بر سر راه برای مادر شدن برای آنها برداشته شود. یکی از مواردی که به مادران کمک می کند تا بتوانند از هر قشری به راحتی تصمیم گرفته و احساس آرامش کنند میزان کمک های دولتی به فرزندان آنهاست که رقم آن و تخصیص آن باید به صورتی باشد که همه ی زنان و در هر شغلی را به شیوه ی مناسبی پوشش دهد.