شهروند- مطالعات و تحقیقات جدید نشان می دهد که محل زندگی افراد در انتاریو و دسترسی آنها به نوع خدمات پزشکی ارتباط مستقیمی با میزان ابتلای آنها به حملات قلبی و بیماری های قلبی دارد. افرادی که در مناطقی از تورنتو زندگی می کنند که به خدمات پیشگیری کننده از بیماری های قلبی دسترسی دارند نسبت به بقیه افراد کمتر در معرض ابتلا به حملات قلبی هستند. خدمات پیشگیری کننده عبارت است از بررسی فشار خون، بررسی میزان کلسترول، و بررسی دیابت و در صورت بروز هر کدام از این موارد اقدام فوری برای درمان و کنترل.

افرادی که در مناطقی مانند می سی ساگا و تورنتو زندگی می کنند به طور مرتب با پزشک خانوادگی در ارتباط هستند و اقدامات پیشگیرانه را دقیق تر پیگیری می کنند، اما افراد در مناطقی نظیر شمال انتاریو وموسکوکا به دلیل عدم دسترسی به موقع  و مرتب به پزشک خانوادگی از این بیماری ها بیشتر آسیب می بینند.

همچنین مردم در مناطق دورافتاده تر به لحاظ خدمات پزشکی عادات دیگری هم دارند که مضر است؛ مثلا این افراد بیشتر سیگار می کشند و کمتر از سبزیجات و میوه های تازه استفاده می کنند. این اطلاعات و مطالعات هم به مردم کمک می کند تا با توجه به محل زندگی شان اقدامات لازم را برای مراقبت از خودشان انجام دهند و هم هشداری است به مقامات دولتی تا برای بهبود سیستم مراقبت های بهداشتی در مناطق مختلف اقدامات لازم را انجام داده و زیر ساخت های آن را بهبود دهند.