شهروند- مطالعات جدید نشان می دهد که نوزادان کانادایی در میان ناآرام ترین نوزادان جهان قرار دارند و میزان گریه کردن در این نوزادان در سه ماه اول تولد و میزان نفخ شکم در آنها در رتبه های اول در جهان قرار دارد. بر اساس گزارشات علمی زیر نظر متخصصان اطفال، نوزادان کانادایی در ماه اول تولد روزانه ۱۵۰ دقیقه گریه می کنند که از میانگین جهانی آن که ۱۱۸ دقیقه است بالاتر است و میزان نفخ شکم در آنها ۳۴ درصد است که باز نسبت به میانگین آن که ۱۸ درصد است میزان بالاتری دارد.

در میان کشورهای مختلف نوزادان دانمارکی آرام ترین نوزادان در جهان هستند و میزان نفخ شکم در آنها نیز میزان بسیار پایین دارد. دلایل مختلفی مانند استرس، غذا، آب و هوا و شیوه های تربیتی می تواند بر روند رشد و آرامش نوزادان تاثیر داشته باشد و گریه کردن نوزادان دلیل بر خوب بودن و یا بد بودن پدر و مادرها نیست. معمولا نوزادان در پنج تا شش هفتگی بیشترین میزان گریه و نفخ شکم را دارند که درباره ی نوزادان کانادایی این اتفاق در سه تا چهار هفتگی رخ می دهد.

بهتر است پدران و مادران جوان از همه لحاظ قبل از تولد نوزاد برای آن آماده باشند و با دید باز به استقبال این اتفاق بروند.