شهروند- وزیر بهداشت کانادا اعلام کرد که ازاین پس به فرد همراه زنان بومی که نیاز دارند برای زایمان از جوامع خود خارج شده و به مکان دیگری بروند کمک هزینه ی سفر پرداخت خواهد شد. به گفته ی وزیر بهداشت، متخصصان بهداشت زنان بومی خواستار این هستند که دولت به این زنان کمک کند تا بتوانند برای زایمان از جوامع خود خارج شده و از امکانات سالم تر و بهتری برای تولد فرزندانشان استفاده کنند.

جین فیلپات وزیر بهداشت کانادا

بسیاری از زنان بومی به دلیل در دست نداشتن مدرک پزشکی لازم مجبورند بدون داشتن همراه، فرزندان و همسر خود را در جوامع رها کرده و بدون دانستن زبان و به دور از فرهنگ خود به تنهایی برای زایمان به مکان های دیگری در کانادا بروند و زایمان کنند. این اتفاق می تواند تاثیرات منفی زیادی بر سلامت و بهداشت روان مادر و دیگر افراد خانواده داشته باشد و دولت نیاز دارد که به رفع آن کمک کند. اگرچه این اقدام نیاز به صرف منابع مالی زیادی از طرف دولت دارد، اما لزوم آن مشقات ناشی از آن را توجیه می کند. بسیاری از این زنان بومی از ترس اینکه مجبور به سفر تنهایی شوند حاملگی خود را تا دقایق آخر پنهان می کنند و خطرات زیادی در هنگام وضع حمل در جوامع بومی برای آنها ایجاد می شود و حتی گاهی منجر به مرگ می گردد. بنابراین داشتن همراه در هنگام زایمان یکی از ابتدایی ترین نیازهای زنان و از جمله زنان بومی است که باید موجبات آن از طرف دولت فراهم گردد.