فرارسیدن بهار را به تازه شدن و رستن جشن بگیریم. امسال نیز مانند سال پیش جامعه ما با همه دشواری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی…


شماره ۱۲۲۲ ـ پنجشنبه  ۲۶ مارچ  ۲۰۰۹


 

بیا تا گل برافشانیم و می در سـاغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

بهار و نوروز را گرامی بداریم!

انسان های آزاده، هموندان گرامی

فرارسیدن بهار را به تازه شدن و رستن جشن بگیریم. امسال نیز مانند سال پیش جامعه ما با همه دشواری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، سانسور و اختناق و هم چنین اندوه و دربند بودن بهترین فرزندان سرزمین مان و پر کشیدن بسیارانی دیگر که یاد و خاطرشان را هر روز و هر لحظه این سال هم با خود داشته و داریم؛ چرخه دوباره برخاستن و جوانه زدن از دل خمودگی و افسردن را با برافروختن آتش چهارشنبه سوری، سرخی مهر و سرزندگی آواز داده ایم و به شادابی بهار و آغازی دوباره به زیستن و سرافرازی پای کوبیده ایم. امید که این بهار گل افشان رهایی و آزادی و نیکبختی را برای سرزمین و مردم مان به ارمغان بیاورد.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، با گرامی داشت یاد و خاطره همه جان های شیفته سرزمینمان، که در دل خاوران های کشور و یا در بی دادگاه های آشکار و نهان شب پرستانند، نوروز هشتاد و هشت را به همه شما شادباش می گوید.

بهاران بر شما خجسته باد.