شهروند- ژیان قمشی یک سال بعد از آخرین دادگاه خود در ارتباط با پرونده ی سوءاستفاده ی جنسی و بعد از تقریبا ۳ سال کناره گیری، به همراه موسیقی و یک برنامه ی پادکست آنلاین به دنیای رسانه بازگشت. نام این برنامه ی جدید  The Ideation Project می باشد و به گفته ی قمشی با هدف ماجراجویی خلاق و مشاهده تصویری بزرگتر از مسائل فرهنگی و فرهنگ ارزش خبری ایجاد شده است.

این برنامه ی آنلاین یک سال بعد از آخرین دادگاه وی شروع شده است. ژیان قمشی که به جرم سوءاستفاده ی جنسی از سه زن متهم شده بود سال گذشته در آخرین دادگاه خود از این جرایم مبرا شد و به طور رسمی معذرت خواهی کرد. او در اکتبر سال ۲۰۱۴ به دلیل اتهامات وارد شده از CBC اخراج شد. زنانی که در طی اتهامات وارد شده از وی شکایت کرده بودند واکنش های متفاوتی به بازگشت او و پادکست داشتند. یکی از این زنان می گوید امیدوار است که برنامه اش مورد استقبال قرار نگیرد. دیگری همچنان از او ترس دارد و صدای قمشی برایش آزار دهنده است، اما می گوید از اینکه ژیان قمشی نگذاشته است تا رفتار زشت گذشته اش قابلیت های او را از بین ببرد خوشحال است، اما به صدایش که روزی بسیار به آن علاقه داشت گوش نخواهد کرد.