شهروند- ماه گذشته یک تخم مرغ ۱۸۰ گرمی که از یک توپ بیس بال سنگین تر و تقریبا سه برابر یک تخم مرغ معمولی است توسط دنیس گازلو در مزرعه اش در Echo Bay انتاریو پیدا شد و کاشف به عمل آمد که مرغ وی موفق شده است این تخم بزرگ را  به عمل بیاورد. بعد از اینکه این تخم مرغ نظر تمامی رسانه ها را به خودش جلب کرد، به یک دامپزشکی محلی انتقال داده شد تا آزمایشات لازم بر روی آن انجام گیرد. بعد از انجام عکسبرداری و آزمایشات، مشاهده شد که تخم دیگری با سایز معمولی درون آن جای گرفته است و هفته گذشته سرانجام گازلو افتخار این را داشت که این تخم مرغ عظیم الجثه را شکسته و محتویات آن را کشف کند،

او می گوید که احساس پسربچه ای را دارد که اسباب بازی اش را شکسته باشد. گازلو می گوید که در هنگام پیدا کردن این تخم مرغ بسیار خوشحال بود، زیرا ممکن است این اتفاق برای کسی تکرار نشود. در ابتدا او تصمیم گرفت که تخم مرغ را بخورد ولی احساس کرد که ممکن است به دلیل سایز غیرعادی اش فاسد باشد بنابراین از خوردن آن منصرف شد و تصمیم گرفت آن را نگه دارد. به دلیل تولد این تخم مرغ غول پیکر گازلو توجه زیادی را از جانب مردم در محل زندگی اش دریافت کرده است و بسیاری از زمان پیدا شدن این تخم مرغ وی را “مرد تخم مرغی” می نامند.