شهروند- کتابخانه ی The Thomas Fisher در دانشگاه تورنتو که به کتابخانه ی کتاب های نادر شهرت دارد موفق شده کتابی به دست آورد که گفته می شود قدیمی ترین کتاب به زبان انگلیسی در کانادا است. این کتاب که نامش “Caxton Cicero” است در سال ۱۴۸۱ چاپ شده است و در زمان چاپ نامی برای آن در نظر گرفته نشده است. محتوای کتاب دو رساله است : یکی از Cicero نویسنده ی روم باستان و دیگری از Buonaccorso da Montemagno محقق ایتالیایی.

این اولین کتابی است که به زبان انگلیسی برگردانده شده است. از این کتاب ۱۳ نسخه در جهان وجود دارد که توسط William Caxton چاپ شده است. ویلیام کاکستون نام بازرگانی است که برای اولین بار دستگاه چاپ را وارد انگلستان کرد.

این کتاب در شرایط بسیار سالمی قرار دارد زیرا تا کنون  تنها ۶ صاحب داشته است و جنس صفحات آن به جای کاغذ از نوعی پارچه است. این کتاب برای آخرین بار در سال ۱۹۸۰ صحافی شده است. دانشگاه تورنتو اعلام کرد که محققان ادبیات کلاسیک و تاریخ می توانند برای مطالعات خود از این کتاب استفاده کنند.