شهروند- روز زمین یک رویداد سالانه است که در تاریخ ۲۲ آوریل برگزار می شود و در آن به طرق مختلف و با برگزاری مراسمی ویژه نسبت به محیط زیست و وضعیت زمین آگاهی می دهند و حمایت و محافظت از زمین اعلام می شود. امسال روز زمین کمی رنگ و بوی سیاسی به خودش گرفته بود و هزاران انسان در ۶۸ کشور جهان و در ۶۰۰ راه پیمایی مختلف، از جمله ۲۰ شهر کانادا، با عنوان “راه پیمایی علم” روز شنبه به خیابان ها آمده و نه تنها حمایت خود را از زمین، مادرشان، اعلام کردند، بلکه با صدای بلند اعتراض خود را به سیاست های اخیر دونالد ترامپ درباره ی علم بیان کردند.

دونالد ترامپ در روزهای اخیر نسبت به تغییر سیاست کابینه اش نسبت به مقوله علم و کمک های دولتی به آن خبر داده است؛ اتفاقی که بسیاری از دانشمندان و متخصصان در زمینه ی علوم را در وحشت و نگرانی فرو برده است. مبحث علم و تحقیقات علمی مقوله ای است که به اعتقاد متخصصان و حتی مردم علاقمند به علوم و تکنولوژی، یکی از ارکان اصلی زندگی هر انسانی است و آگاهی داشتن در زمینه های مختلف و تحقیقات و کشفیات در آن باید بدون دخالت هیچ مقامی و در آزادی کامل و  با در دست داشتن بودجه و امکانات کافی انجام گیرد و در غیر این صورت زمینی که در آن زندگی می کنیم آینده ی روشنی نخواهد داشت.

خواسته ی دانشمندان این است که اینکه درباره ی چه تحقیق می کنند و چگونه تحقیق می کنند مورد دخالت کسی قرار نگیرد و می خواهند که نتایج تحقیقاتشان برای سیاست گذاری استفاده شود. مردم کانادا به دلیل نزدیکی به ایالات متحده ی آمریکا حس می کنند که مسئولیت سنگینی بر دوش خود دارند و با آمدن به خیابان در روز زمین در شهرهای مختلف از جمله تورنتو و اتاوا و شرکت در “راه پیمایی علم” نشان دادند که در کنار مردم آمریکا و دانشمندان ایستاده اند، زیرا هوای ثابتی را با آنها نفس می کشند و اگر آمریکا استانداردهای خود را در زمینه ی حفاظت از محیط زیست کاهش دهد  اولین تاثیر آن بر روی کانادا خواهد بود.  این روزها به دلیل دستورات ترامپ بودجه ی تحقیقات علمی در آمریکا کاهش یافته است و بسیاری از دانشمندان این حق را ندارند که درباره ی یافته های علمی خود با رسانه ها صحبت کنند.

برخی عقیده دارند که به دلیل اینکه آمریکا همیشه نقش پیشرو را بازی می کند ممکن است این تصمیم گیری ها باعث شود کشورهایی که به آمریکا چشم دوخته اند و سیاست های آن را دنبال می کنند نیز تحت تاثیر قرار گرفته و رویه ی خود را در زمینه ی علم تغییر دهند که ممکن است فاجعه به بار بیاید.

یکی از خواسته های اصلی شرکت کنندگان در راهپیمایی در کانادا این بود که می خواهند مطمئن باشند کانادا در این زمینه مستقل عمل کرده و تمامی کمک های لازم و بودجه ی لازم از طرف دولت به دانشمندان و برای تحقیقات علمی تعلق می گیرد.

“راه پیمایی علم” در روز زمین دومین واکنش سیاسی و اعتراضی مردم در سراسر جهان بعد از “راهپیمایی زنان” بود که هردوی این ها در اعتراض به سیاست های دونالد ترامپ برگزار شد. راه پیمایی زمین نشان داد که مردم در سراسر جهان اهمیت علوم و تکنولوژی را درک می کنند و به مسئولیت دانشمندان و اهمیت یافته های آنها واقفند. انسانها برای زمینی که بر روی آن می زیند ارزش قائلند و گفته های بسیاری از آنها در این تظاهرات نشان دهنده ی این مهم است که امروزه وجدان عمومی بر لزوم نگهداری و حفاظت از این کره ی خاکی آگاه است و نباید آینده ی آن و آینده ی کمک رسانان به آن که همانا دانشمندان در علوم مختلف و یافته های آنهاست در دستان مردان سیاست و تصمیمات اشتباه آنها قرار بگیرد.