شهروند- تحقیقات سال گذشته دو دانشگاه تورنتو و رایرسون نشان می دهد که متقاضیان استخدام در بخش های مختلف از جمله کمپانی های بزرگ خصوصی و یا بخش دولتی با چالش عجیبی در کانادا روبرو هستند و این چالش چیزی نیست جز نام افراد. بر اساس نتایج به دست آمده، افراد با دانش و مدارک دانشگاهی یکسان اگر نام آسیایی داشته و یا از زمینه ی آسیایی در خانواده ای آمده باشند به مراتب شانس کمتری برای دریافت مصاحبه نسبت به افراد با نام های کانادایی و انگلیسی دارند. برای از بین بردن چنین تعصب بیجا در هنگام استخدام افراد، دولت کانادا یک طرح آزمایشی را در ۶ بخش بزرگ دولتی شروع کرده است که قرار است بر اساس آن این کمپانی ها در هنگام دریافت رزومه ی افراد نام و پیش زمینه ی خانوادگی آنها را حذف کرده و تنها با توجه به تخصص و دانش و مدارک آنها برای مصاحبه دعوت به عمل آورده و آن ها را استخدام کنند.در حال حاضر در کشور انگلستان چنین طرحی برای پذیرش در دانشگاه و استخدام در برخی بخش های دولتی انجام می شود. این طرح به پیشنهاد احمد حاسن، وزیر مهاجرت کانادا سال گذشته به دولت معرفی شد و قرار است به صورت یک پروژه آزمایشی در شش بخش Department of National Defense، Global Affairs Canada، Immigration, Refugees and Citizenship Canada، Public Services and Procurement Canada، Environment and Climate Change Canada و در نهایت Treasury Board Secretariat پیاده گردد و نتایج آن تا پایان ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ اعلام شود تا بر اساس آن برای همه گیر شدن آن تصمیم گیری گردد.

موافقان این پروژه ی آزمایشی عقیده دارند که نام یک فرد نباید مانعی برای موفقیت و استخدام وی در زمینه ی تخصصی اش باشد و برداشتن این مانع باعث خواهد شد که کمپانی های کانادایی و بخش دولتی از یک محیط با انگیزه و سرشار از افراد مختلف و با ویژگی های منحصر بفرد و به دور از هرگونه نژادپرستی و تعصب بهره مند گردد.