شهروند: نتایج یک نظرسنجی که به وسیله لژر مارکتینگ برای روزنامه انگلیسی زبان گزت مونترال و لو دوآر که به فرانسه چاپ می شود، نشان داده که در حالیکه زمان زیادی به اول اکتبر نمانده ۴۲ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی پاسخ داده اند هنوز تصمیم نگرفته اند به کاندیدای کدام حزب رای بدهند و۴۴ درصد مردم هم منتظر مناظره اول رهبران هستند تا تصمیم بگیرند. نتایج دیگر این نظرسنجی نشان می دهد که لیبرال ها (حزب در قدرت به رهبری فیلیپ کویار)  بجایی برگشته اند که پیش از اعلام انتخابات بودند  و حتی سه درصد حمایت رای دهندگان را هم از دست داده اند. آنها از حمایت و از ۳۲ درصد به ۲۹ درصد در غلتیده اند.

اعضای تیم فرنسوا لوگوو، رهبر CAQ ائتلاف آینده کبک، دو درصد آرای مردم را از دست داده اند و از ۳۷ درصد در ماه اوت به ۳۵ درصد نزول کرده اند.

 تحلیلگر لژر مارکتینگ نوشته لوگوو وقتی هفته گذشته در باره هویت و زبان سخنرانی کرد، حمایت رای دهندگان تازه ای با به حزب (سازمانش) بدست نیاورد. لیبرال ها رای قاطع فرانکوفون ها را دارند، اما این فقط در مونترال است.

نتایج دیگراین نظرسنجی که با شرکت ۱۰۱۴ نفر واجد شرایط  و بین ۷ تا ۱۰ سپتامبر انجام شده نشان داده حزب کبکی ها ۲۱ و حزب همبستگی کبک ۱۱ درصد آرای مردم را دارند.