شهروند- دولت لیبرال سال گذشته قول داد که در سال ۲۰۱۷ تعداد ۱۰۰هزار مهدکودک به مهدکودک های تورنتو اضافه کرده و نه تنها به خانواده ها کمک کند که مهدکودک برای فرزندان خود پیدا کنند بلکه به آنها از لحاظ ملی یاری دهد تا توان این را داشته باشند که در صورت نیاز فرزندان خود را در مهدکودک ها ثبت نام کنند.

خانواده ها و گروه های فعال در این زمینه می گویند که هم اکنون زمان موعود فرارسیده است و دولت انتاریو باید در بودجه ی امسال این کمک ها را در نظر گرفته و کمی بیشتر به این بخش پول اختصاص دهد.

به گفته ی خانواده ها و گروه های فعال، وضعیت مهدکودک ها در انتاریو در حالت بحران است در حالی که فضا تنها برای یک چهارم کودکان در این استان مهیاست، هزینه ی مهد کودک در انتاریو از همه جای کانادا گرانتر است و معلم کافی وجود ندارد و معلم های موجود نیز بسیار از وضعیت و شرایط حقوق و دستمزد خود ناراضی هستند.

انتظار می رود که بودجه ی امسال انتاریو با درگرفتن این مسایل و در جهت تلاش برای رفع آنها پول بیشتری را به این بخش اختصاص داده و وعده های دولت لیبرال را عملی کند.