شهروند- حدود یک سال از قانونی شدن اتانازی یا همان مرگ با کمک پزشکان در کانادا می گذرد و در این زمان حدود ۱۳۰۰ نفر توانسته اند از این قانون استفاده کرده و مرگ خود را انتخاب کنند. اتانازی این امکان را به بیمار در حال رنج می دهد که به کمک پزشک معالج و تحت شرایط بسیار خاص و با گذر از بندهای قانونی ویژه مرگ خودش را انتخاب کند و به زندگی اش زودتر از زمان موعد پایان دهد.

یکی از بندهای قانونی اتانازی که باید رعایت شود این است که تاریخ مرگ طبیعی بیمار باید توسط پزشک معالج قابل پیش بینی و معلوم باشد.

بندی که به دلیل آن خانم جولیا لمب (Julia Lamb) نمی تواند از این خدمات استفاده کرده و به درد و رنج خود پایان دهد. جولیا سال هاست که از بیماری نقصان ماهیچه های نخاعی رنج می برد و رفته رفته ماهیچه های بدنش از کار می افتند. او از این که نتواند مرگ خوبی داشته باشد و اواخر زندگی اش را با سربلندی زندگی کند در هراس است، اما از آن جایی که زمان روشنی برای مرگ وی مشخص نیست نمی تواند از اتانازی استفاده کند.

افرادی مانند جولیا معتقدند که این بند قانونی مانع تصمیم شخصی آن هاست ولی برخی می گویند که اگر این بند برداشته شود بدین معنی است که افرادی که مشکلات جسمی دارند زندگی شان بی ارزش است و می توانند هر موقعی که بخواهند بمیرند.