شهروند- این روزها افرادی که Notice of Assessment خود را بعد از پرداخت مالیات بردرآمد سالیانه در کانادا دریافت می کنند با جمله ی ساده ای نوشته شده بر روی آن مواجه می شوند که می گوید: “تنها یک نفر از ۱۰ نفری که بدهکار مالیاتی است به موقع مالیات خود را پرداخت نمی کند.” این جمله ی ساده که در روانشناسی nudging نام دارد به شما این احساس را می دهد که شهروند خوبی هستید و جزو آن دسته از افرادی قرار دارید که مالیات خود را به موقع پرداخت کرده اند.

این روش که مبتنی بر روانشناسی است با کمترین هزینه و به سادگی شما را ترغیب می کند که مالیات خود را پرداخت کنید و مانند یک امتیاز برای شما محسوب می شود و سازمان های مالیاتی در جهان سیستم های مشابهی را استفاده می کنند تا افراد را به منظم بودن و تصفیه ی مالیاتشان ترغیب کنند.

گاهی این سیستم برای ترغیب افراد نظیر اهدای عضو نیز استفاده می شود و با جمله های مشابهی این تفکر در افراد تعبیه می شود که اگر کمک کنند، روزی که آنها هم نیاز داشته باشند، بقیه کمک به آنها خواهند آمد.