شهروند- به گفته ی ماموران مرزی ایالات متحده ی آمریکا اتباع نیجریه توسط قاچاقچیان و با پرداخت مبلغ قابل توجهی پول از داکوتای شمالی به کانادا قاچاق شده اند. مدارک در دست این ماموران نشان می دهد که این افراد برای گذشتن از مرز و رسیدن به خاک کانادا نفری ۲۰۰۰ دلار آمریکا به قاچاقچیان انسان پرداخت کرده اند. آنها برای رسیدن به مرزهای کانادا و درخواست پناهندگی در این کشور علاوه بر خطرات جانی مجبورند که مبلغ زیادی به قاچاقچیان پرداخت کنند.

خدمات مرزی کانادا و RCMP نیز این خبر را تایید کرده و توانسته اند چند نفر را در این زمینه دستگیر کنند.

به دلیل اتفاقات سیاسی اخیر در امریکا و آمدن دونالد ترامپ بسیاری از افراد قصد این را دارند که به هر طریقی خود را به مرزهای کانادا رسانده و در این کشور پناهنده شوند و کانادا نیز آغوش خود را برای پذیرش آنها باز گذاشته است، اما زمان آن فرارسیده است که با توجه به افزایش روزافزون این پناهجویان کانادا اقدامات صریح تری را برای اینکه پذیرای چه کسی باشد در نظر بگیرد.