شهروند- برخی از متخصصان بازار مسکن می گویند که اعلام قوانین مالیاتی جدید توسط کاتلین وین باعث شده است که در کمال تعجب آنها داغی بازار مسکن کمی فروکش کند. هنوز آمار رسمی و دقیقی برای میزان این تغییرات در دست نیست، اما دلالان مسکن از تغییرات در میزان خرید و فروش خبر داده اند و بسیاری از افراد از خرید و فروش خانه های خود به قیمت های سرسام آور به دلیل ایجاد مالیات های جدید دست کشیده اند.

هفته ی گذشته دولت لیبرال از طرحی چند بخشی برای بهبود بازار مسکن خبر داد که یکی از موارد آن ایجاد مالیات اضافه ای برای خریداران خارجی است. ظاهرا این طرح باعث شده است که تا حدی بازار مسکن فروکش کند و بسیاری از فروشندگان از تغییرات در پیشنهادات مشتریان خبر می دهند که البته نمی توان طولانی مدت این تغییرات را پیش بینی کرد و به طور دقیق از عواقب آن سخن به میان آورد. بسیاری از دلالان مسکن می گویند که ایجاد مالیات برای خریداران خارجی تاثیر چندانی نمی تواند بر روی قیمت مسکن داشته باشد، زیرا میزان کمی از مشتریان آنها را خریداران خارجی تشکیل می دهند، اما توانسته است در کوتاه مدت تاثیر سریعی داشته باشد که میزان پایدار بودن آن بستگی به عوامل زیادی دارد که باید در زمان مشخص گردد.