شهروند- کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو، اعلام کرد که به عنوان بخشی از بودجه ی دولت لیبرال در جهت بهبود کیفیت مراکز بهداشت و درمان به تخت خواب های بیمارستان های تریلیوم در می سی ساگا و کویینز وی  ۶۵۰ تخت اضافه خواهد شد. کاتلین وین می گوید که این افزایش تعداد تخت خواب به دلیل افزایش جمعیت در این مناطق است.

برخی معتقدند که این تخصیص بودجه ها جزو سیاست های دولت لیبرال برای جلب آرا و نظر مردم و نگرانی ها از انتخابات سال آینده است، اما کاتلین وین در پاسخ به این شبهات می گوید که فکر کردن به آینده ی مردم و ایجاد تسهیلات برای مردمی که شناختی با سیاست ندارند جزو وظایف دولت هاست و بیشتر مردمی که در این بیمارستان ها از خدمات استفاده می کنند جزو حامیان دولت لیبرال نیستند و لزوما قرار نیست که حتما در آینده به این حزب رأی بدهند.

بودجه ی تخصیص یافته به بخش درمان و بیمارستان ها سالهاست که در حالت ثابتی باقی مانده است و تنها افزایشی معادل میزان تورم داشته است، این افزایش برای همپوشانی و رساندن خدمات لازم به بیماران کافی نیست و بسیاری از این بیماران با مشکلاتی نظیر بستری شدن و کنسل شدن جراحی ها به دلیل نبود امکانات و فضای کافی مواجه شده اند، مشکلاتی که دولت لیبرال وعده داده است تا برای آنها بودجه ای در نظر بگیرد و به بهبود آنها کمک کند.