شهروند- اواخر هفته ی گذشته یک راکون بازیگوش و سرکش به قسمت پروازهای بین المللی فرودگاه پیرسون راه پیدا کرد و باعث خنده و شادی مسافران تازه از راه رسیده شد. ویدیویی که از این راکون در فضای مجازی منتشر شد نشان می دهد که این راکون برای اینکه دید بهتری از مسافران داشته باشد کله ی خود را از درز سقف خارج کرده و با اشتیاق فراوان به مسافران نگاه می کند. بسیاری از مسافران این راکون را بخشی از تیم استقبال کننده ی مسافران می خواندند و برخی بر این باور بودند که این راکون نیروی لباس شخصی پلیس است.

راکون از سقف فرودگاه به مسافران نگاه می کند

تلاش ها برای گرفتن این راکون از روز چهارشنبه ادامه داشت تا اینکه در نهایت ماموران توانستند در امنیت کامل این راکون را که به هر دلیل شخصی قصد مسافرت و یا مهاجرت از کانادا داشت دستگیر کرده و به خانه اش بازگردانند.

بعد از دستگیری و بازگرداندن راکون به محیط زندگی اش ماموران حیات  وحش و پلیس تورنتو که برای گرفتن او تلاش کرده بودند در یک پیغام توییتری نوشتند که این راکون جوان به این نتیجه رسید که تورنتو تمام نیازهای فرهنگی و اقتصادی وی را تامین می کند و علیرغم اینکه حتی عکس پاسپورت خود را نیز آماده کرده بود تصمیم گرفت تا از این مسافرت دست برداشته و به شهر خودش بازگردد و برای همه ی تلاش ها و همکاری از تمامی مردم تورنتو و پلیس تشکر و قدردانی می کند.