بخش اول

 

تفاوت سنی یک سال

 

یکی از دغدغه های رایج پدر و مادرهای جوان تفاوت گذاری منطقی و درست بین فرزندان است. آنها ممکن است در ذهنشان تفاوت سنی مشخصی را در نظر گرفته باشند منتها هر تفاوت سنی به دنبال خود بر روی جنبه های سلامتی، عاطفی و اقتصادی خانواده تاثیر خاص خود را دارد. با وجود این که والدین تنها عامل تعیین کننده رفتار یا شخصیت فرزندانشان نیستند، آنها اما می توانند با تعیین فاصله سنی بین کودکانشان برخی از عوامل تاثیرگذار را تا قبل از تولد فرزندشان پیش بینی کنند.

این سلسه مقاله ها بر آن است که تاثیر تفاوت های مختلف سنی بین فرزندان را بر کودکان، مادر و خانواده  مورد بررسی قرار دهد.

تاثیرات مثبت فاصله سنی یک سال

 

*از آنجا که تولد دو فرزند به هم نزدیک بوده است مادران در کل زمان کمتری را برای رشد اولیه فرزندانشان اختصاص می دهند. این بدین معناست که فاصله سنی یک سال موجب می شود که مادر زودتر به مسیر عادی زندگی اش برگردد.

*دو کودک با هم رشد می کنند و بسیاری از وسایل شان را با هم استفاده می کنند. به علاوه بسیاری از کلاس ها و برنامه های تفریحی را هم با هم انجام می دهند. علاوه بر این والدین می توانند یک پرستار کودک برای نگهداری هر دو بچه بگیرند.  در نتیجه از لحاظ اقتصادی برای والدین این تفاوت سنی به صرفه تر خواهد بود.

*با توجه به نزدیکی سن بچه ها والدین یک روش تربیتی را برای دو فرزند به کار می برند که این موجب راحتی کار آنها خواهد شد.

* به علت فشار زیادی که در سال های اول بر روی پدر و مادر خواهد آمد، پدر خانواده در تربیت فرزندان بیشتر شرکت خواهد کرد. این قضیه موجب نزدیکی بیشتر دو والد و قوی تر شدن بنیاد خانواده می شود.

* دو کودک با هم بزرگ می شوند، با هم بازی می کنند، دوستان مشترکی دارند، با هم بسیاری از فعالیت ها را انجام می دهند. این بدین معناست که والدین وقت بیشتری برای خود دارند.

* بسیاری از فعالیت هایی که والدین به دلیل داشتن فرزند کوچک نمی توانستند انجام دهند را می توانند پس از چند سال دوباره از سر بگیرند از آنجا که دو کودک با هم بزرگ شدند.

* تحقیقات نشان داده است که کودکانی که با فاصله سنی کمتر به دنیا آمده اند از لحاظ شخصیتی بسیار با هم متفاوت هستند. بویژه از آنجا که کودکانی که با فاصله سنی کم به دنیا می آیند عمدا سعی می کنند که با یکدیگر متفاوت باشند. این تفاوت به زندگی والدین تنوع می بخشد.

* از آنجا که دو کودک دایم با هم بازی می کنند به راحتی یاد می گیرند که به قوانین بازی احترام بگذارند و تفاوت نظر یکدیگر را بپذیرند. این یادگیری به آنها در مراحل رشد بسیار کمک خواهد کرد.

* از آنجا که فرزند اول هنوز برای درک احساسات عمیق بسیار نوپا است به فرزند دوم حسادت نمی ورزد و یا ازکم شدن توجه آزرده نمی شود. فرزند اول در نتیجه انتظار اینکه به طور انحصاری مورد توجه والدینش باشد را نخواهد داشت.

* تحقیقات نشان داده است که دختران از وجود فاصله سنی کم منفعت بیشتری می برند در حالی که در مورد فرزندان پسر برعکس این معادله وجود دارد و آنها از تفاوت سنی بیشتر نفع بیشتری می برند.

* هر چه فاصله سنی دو کودک کمتر باشد قدرت خلاقیتشان بیشتر خواهد بود.

* داشتن فرزندان نزدیک به یکدیگر نگرانی مادران را در امکان عدم باروری به علت افزایش سن کاهش خواهد داد.

 

معایب:‌

* بارداری سریع بعد از حاملگی قبلی به بدن مادرها فشار بیشتری می آورد بویژه امکان کمبود کلسیم، آهن یا کم خونی در این مادران بیشتر است. علاوه بر این از آنجا که بدن مادران هنوز بهبودی کامل را از حاملگی قبلی به دست نیاورده، ریسک بروز مشکلات سلامتی برای آنها بیشتر بوده، احساس خستگی بسیار بیشتری خواهند داشت.

* احتمال بروز مشکلات سلامتی برای کودکان دوم بیشتر خواهد بود.

* فشار زیادی روی مادر در چند سال اول خواهد بود از آنجا که فرزند اول هنوز مانند یک نوزاد رفتار می کند.

* از آنجا که مادر قادر نیست که به دو کودک توجه کافی کند، لذا کودکان دچار مشکلات مربوط به سبک وابستگی می شوند.

* به دلیل کم بودن فاصله سنی دو کودک نسبت به هم احساس رقابت می کنند و یکی از کودکان که در این رقابت ها نمی تواند بیشتر مواقع موفق باشد دچار احساس عدم امنیت خواهد کرد.

* به علت نزدیک بودن سنی کودکان بار هزینه بر والدین هنگام ورود آنها به دانشگاه بیشتر خواهد بود.

در مقاله های بعدی تفاوت های سنی متفاوت و تاثیرات مثبت و منفی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.