دانشگاه یورک در جهت برنامه بلند مدت خود برای ایجاد برنامه ایران شناسی، اولین گام را با تصویب دو درس فارسی در سطح مقدماتی و میانی برداشت.

شماره ۱۲۱۴ ـ پنجشنبه  ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹


 

شهروند: دانشگاه یورک در جهت برنامه بلند مدت خود برای ایجاد برنامه ایران شناسی، اولین گام را با تصویب دو درس فارسی در سطح مقدماتی و میانی برداشت.

 پروفسور سعید رهنما که ایده ایجاد این برنامه را از آغاز با مقامات دانشگاه یورک مطرح و پیگیری کرده بود، در این زمینه ابراز داشت که این گام مهمی است و نشان می دهد که دانشگاه در ایجاد این برنامه بسیار جدی است. با توجه به بحران اقتصادی که به تمام موسسات از جمله دانشگاه یورک صدمه جدی وارد آورده و درصد قابل توجهی از منابع مالی خود را از دست داده و دولت نیز کمک های مالی خود را کاهش داده، و در شرائطی که دانشگاه بسیار برنامه ها و درس های جدید را مسکوت گذاشته، تصویب این دو درس فارسی برای سال آینده بسیار حائز اهمیت است.

 

دانشگاه یورک در واقع بزرگترین تجمع دانشجویان ایرانی تبار را در یک محل در خارج از ایران دارد و همه ساله به این جمعیت اضافه می شود. ایران نیز بیش از پیش در صحنه جهانی اهمیت بیشتری می یابد و بسیاری دیگر از دانشجویان کانادایی علاقمند شناسائی بیشتر سیاست و فرهنگ این کشور هستند. به علاوه زبان فارسی زبان رسمی ملت های افغان و تاجیک، که خود سهم عظیمی در حفظ این زبان داشته اند، نیز می باشد و بسیاری دانشجویان افغان نیز در این دانشگاه درس می خوانند.

استقرار نهائی برنامه، که دروس متعدد زبان، ادبیات، فرهنگ و تمدن و سیاست ایران و سایر کشورهای مربوطه را در سطوح مختلف و با پروژه های تحقیقاتی گوناگون به همراه خواهد داشت، هزینه های سنگینی را دارد که بدون کمک و حمایت جامعه فارسی زبان تورنتو از عهده دانشگاه بر نمی آید.

در مورد جلب حمایت های مالی جامعه ایرانی، دکتر رهنما ابراز داشت که تا کنون تلاش های مختلفی شده و با بسیاری از افراد تماس حاصل شده، ولی متاسفانه تا کنون بجز چند استثناء وعده ها جامه عمل نپوشیده است.

یکی از ابتکارات مهم در این زمینه به همت آقای معینی رئیس شرکت گلدلاین در جریان است که با کمک همکاران ایشان و با برگذاری چند برنامه فرهنگی و هنری گامهائی در جهت جلب کمک های مالی برای این برنامه ی دانشگاه یورک برداشته خواهد شد. به تدریج که امکانات مالی بیشتری فراهم آید، برنامه فارسی و ایران شناسی گسترش خواهد یافت.