حسن زرهی

نامه ی دردمندانه ی خانم فاطمه کروبی همسر آقای مهدی کروبی به آقای خامنه ای صورت دیگر و ترسناک تری از حکومت دینی جمهوری اسلامی را نشان جهانیان می دهد. خانم کروبی از جمله خطاب به رهبر رژیم ایران می نویسد:

” آیا جنابعالی حکومتی را در  میان ملل عقب افتاده که حقوق اولیه افراد در آن لحاظ نمی گردد سراغ دارید که با خانواده و همسایگان مخالفان سیاسی چنین کند؟ آیا جنابعالی به نام حفظ نظام، تخریب و این گونه رفتارهای غیر اخلاقی را مجاز و مشروع می دانید؟”

این نمونه ای از رفتار مأموران و مزدوران حکومت دینی ایران با منتقدان و مخالفان خودی اوست. رفتاری که با هیچ معیار انسانی و امروزی همخوانی ندارد و هیچکس هم در حکومت حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیست.

در رژیمی که خدعه و دروغ و دغل در روز روشن روش روزانه رهبران و گردانندگان آن است، و روزنامه ها و رسانه های زیر نظر رهبر و دولت خود را مجاز به هرگونه تهمت و افترا و اتهامی نسبت به دیگران می دانند، اگر کسی معترض به این رسانه ها شود، لابد آنها لیستی از دروغ ها و تهمت ها و ادعاهای کذب رهبران رژیم را به دست خواهند داد تا ثابت شود پایه های حکومت اسلامی تهران بر نادرستی و ناراستی نهاده شده است. برای مثال: منوچهر متکی وزیر خارجه حکومت تهران در گفت و گو با اشپیگل مجله معروف آلمانی مدعی شده است: ” اعدام سیاسی در ایران نداریم، اعترافات زندانیان در فضای باز صورت گرفته است، مجازات سنگسار در ایران نادر است.”

متکی هنگامی که در برابر پرسش های هوشمندانه ی خبرنگار اشپیگل کم می آورد و می ترسد این گونه دروغ گوئی های بی شرمانه باعث بی آبرویی بیشتر او شود، با وقاحت جنگ جهانی دوم را بهانه قرار می دهد تا جنایت های جمهوری اسلامی را کوچک نشان دهد، او خطاب به خبرنگار اشپیگل می گوید: “شما متعلق به کشوری هستید که میلیون ها نفر را در یک جنگ ظالمانه به قتل رسانده است و حالا دارید در مورد حقوق بشر با من صحبت می کنید.”

این هم نمونه ی دیگر از “گربه مرتضی علی” بودن حضرات در گریز از پاسخگویی و راست گویی در ایران و جهان است. همین آقایان آنجا که مسئله ی کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم مطرح می شود، ادعا می کنند که ارقام اغراق آمیز است و این همه آدم کشته نشده و حالا که آقای وزیر خارجه در پاسخ به خبرنگار اشپیگل کم می آورد همان مثال میلیون ها کشته را تحویل می دهد!

توهین های “کیهان تهران” ـ که رسماً بیانگر توقعات رهبر رژیم است و مدیر مسئول آن گمارده ی بیت رهبری است ـ به خانم “کارلا برونی” همسر رئیس جمهوری فرانسه از نمونه های رسانه های دولتی بددهن و بی تربیت در جمهوری اسلامی است. حتی افراد ناشناس و غیرمسئول هم حاضر نیستند اتهام هایی به این بزرگی را به همسران رهبران حکومت های دیگر  بزنند تا چه رسد به دو رسانه که هر دو زیر فرمان رهبر دینی رژیمی مدعی نمایندگی خدا در زمین باشند، یعنی کیهان تهران و سیمای رژیم به ریاست ضرغامی. یک وقت آدم می گوید، انسان جایزالخطاست، مثلاً در کار طاقت فرسا و پر زحمت روزنامه نگاری لابد آدمها گاهی دچار خطا می شوند و خبر و نظر و نگاهی را ممکن است منتشر کنند که باعث سرافکندگی آن رسانه یا فرد نویسنده ی آن خبر و نظر باشد، اما فکر می کنید هنگامی که به آن خبر شرم آور کیهان اعتراض می شود، شریعتمداری که یکی از روزنامه نگاران مورد اطمینان رهبر رژیم است چه می کند؟ نه تنها همان اتهام ها را تکرار می کند، بلکه در کمال وقاحت خواهان اعدام خانم سرکوزی یعنی همسر رئیس جمهوری یک کشور دیگر می شود. اگر این چند نمونه را با صدها مورد دیگر که هر هفته در ایران روی می دهد و هیچکس حاضر نیست مسئولیت آن را بر عهده گیرد، کنار هم قرار دهیم خواهیم دید که یکی از بدترین حکومت های دنیا بر میهن ما حکم می راند. تا این گونه است نه جهان و نه ایرانیان از دست و زبان این نادان ها در امان نخواهند بود، اما مردم ایران زنان و جوانان و دانشجویان و روشنفکران و روزنامه نگاران و کارگران و معلمان و ایرانیان اجازه نخواهند داد این حکومت نادان همچنان بر آنان حکم براند و باعث بی حرمتی به ایران و ایرانیان شود.