شهروند- در پی اتفاقات اخیر در خطوط هوایی ایالات متحده ی آمریکا و همچنین جلوگیری از ورود چندین مسافر به خط هوایی ایر کانادا، دولت کانادا بر این است تا با ایجاد قوانین جدیدی که از سال ۲۰۱۸ اجرایی می گردد از حقوق مسافران خطوط هوایی دفاع کرده و به طور دقیق و قانونی خساراتی را که خطوط هوایی به دلایل مختلف باید به مسافران پرداخت کنند، مشخص کند.

بنابر گفته های مارک گارنو، وزیر حمل و نقل کانادا، مسافران خطوط هوایی حق این را دارند که در ازای هزینه ای که پرداخت می کنند خدمات بجا و مناسب و کافی دریافت کنند. مسافران در صورت دانستن حقوق قانونی خود می توانند در صورت بروز هرگونه اشتباه و یا خدمات نامناسب درخواست خسارت کرده و شرکت های هواپیمایی موظفند این خسارات را تمام و کمال به آنها پرداخت کنند.

قرار بر این است تا جزییات این لایحه ی قانونی مورد بحث بزودی مشخص شده و تمامی مواردی از قبیل تاخیر پرواز، گم شدن چمدان ها، جلوگیری از ورود مسافران به پرواز و بسیاری موارد دیگر در آن لحاظ شده و خسارت مرتبط با هریک از این موارد به طور دقیق مشخص گردد.

این لایحه ی قانونی مسیری منطقی و قابل رویت پیش روی مسافران قرار خواهد داد و باعث خواهد شد که مسافران خطوط هوایی بتوانند با خیال راحت سفر خود را آغاز کرده و از این مهم اطمینان حاصل کنند که قانون و دولت از حقوق آنها حمایت می کند.