شهروند ـ وزارت بهداشت انتاریو در پی حمله ی سایبری بی سابقه ی جهانی که بیمارستان های زیادی را در سراسر جهان و در حدود ۱۰۰ کشور از کار انداخت، در حالت آماده باش قرار دارد و تمام سعی این وزارت خانه بر این است که از این مهم اطمینان حاصل گردد که ۱۴۵ بیمارستان استان انتاریو امن هستند و سیستم های کامپیوتری آنها تخریب نشده است.

در بیانیه ای بهداشت  Lakeridge در اشاوا اعلام کرد که کامپیوترهای این بیمارستان هک شده است، اما اتفاقی که در آنها افتاده است شباهت زیادی به حمله ی سایبری جهانی ندارد.

این حمله ی سایبری کم نظیر باعث شد که بیمارستان های زیادی در سراسر جهان از جمله انگلستان آسیب ببیند تا جایی که بسیاری از بیماران از بخش اورژانس رانده شده و بیمارستان ها مجبور به بستن برخی بخش های اضطراری شدند. بر همین اساس و به دلیل نگرانی های شدید  وزرات بهداشت انتاریو تیم ویژه ای در دان تاون تورنتو تشکیل داد تا در صورت نیاز بیمارستان ها و بروز هرگونه حمله ی سایبری سریع به آنها کمک کنند.

هم اکنون گزارش ها حاکی از آن است که این حملات سایبری موجب خسارات جدی نشده است و در حال مدیریت است.