شهروند- علی شریفیان: روز جمعه هفته گذشته در یک رای گیری مخفیانه مستقیم “مایکل اپل بام” با ۳۱ رای در مقابل ۲۹ رای اعضای شورای شهر مونترال رقیب و همکارش ریچارد دشان را شکست داد و به عنوان شهردار موقت مونترال برگزیده شد.

“مایکل اپل بام” از حزب “اتحادیه مونترال” اولین انگلیسی تبار مونترال است که پس از یکصد سال به مقام شهرداری مونترال انتخاب می شود. اپل بام از سیاستمداران نزدیک به ژرالد ترامبلی شهردار پیشین مونترال بوده است.

مایکل اپل بام

 ترامبلی پس از ۹ سال به سبب اتهامات فساد مالی گسترده علیه او، چند هفته پیش از مقام خود استعفاء داد. اپل بام از اتحادیه مونترال برای تصدی مقام شهردار موقت مونترال استعفاء داده است. “مایکل اپل بام” روز دوشنبه با ادای سوگند رسما کار خود را به عنوان شهردار موقت مونترال تا برگزاری انتخابات شهری سال آینده آغاز کرد.