شهروند-  روز سه شنبه تظاهرات ضد مهاجر در مقابل مدرسه ی Red Deer در استان آلبرتا انجام شد که اعتراض بسیاری از دانش آموزان و دخالت نیروهای پلیس را به همراه داشت. این تظاهرات یک هفته بعد از اعتراض دانش آموزان سوری که ادعا کرده بودند به شکل ناعادلانه ای توسط مسئولان مدرسه تنبیه شده بودند، انجام شد.

دانش آموزانی که در این تظاهرات ضد مهاجر که توسط “ائتلاف جهانی علیه اسلام” برگزار شده بود،  شرکت کردند ادعا می کنند که ورود مهاجران به کانادا فرهنگ این کشور را به مخاطره انداخته است و اگر هم اکنون جلوی آن گرفته نشود در آینده ای نزدیک مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد. آنها می گویند که مهاجران باید بعد از ورود به خاک کانادا با فرهنگ این کشور سازگار شوند و خودشان را تغییر دهند. این تظاهرات منجر به اعتراض بسیاری از دانش آموزان دیگر شد و بسیاری از آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی مطالب صلح آمیز همگان را دعوت به آرامش کردند.

بسیاری از دانش آموزان که از خانواده های مهاجر هستند به دلیل ترس از حضور در مدرسه سرباز زده اند، اما مسئولان می گویند که امنیت آنها تامین است و به خانواده های آنها اطمینان می دهند که از آنها محافظت می کنند.