شهروند- دو رفیق اهل شمال مانیتوبا و فرزندانشان که روز دوشنبه برای اولین قایق سواری سال راهی آب های شمال مانیتوبا شده بودند هرگز به خانه بازنگشتند و جسد بی جان آنها به کمک ماموران این ناحیه  و نیروهای آتش نشانی پیدا شد.

کونار اسکایز (Conor Sykes) و پسر ۶ ساله اش لیام  به همراه دوست قدیمی اش شین کریپس (Shane Cripps) و پسر ۱۴ ساله اش دیلان روز دوشنبه در آب های شمال وینیپگ راهی اولین قایق سواری سال شدند، اما با نزدیک شدن به ساعت ۸ شب و بازنگشتن آنها به خانه، خانواده های آنها به نیروهای پلیس خبر داده و با کمک نیروهای دیگر توانستند جسد بی جان آنها را در آب پیدا کنند. با این که هر دوی این افراد شناگرهای بسیار ماهری بودند و بارها تجربه ی قایق سواری در این آب ها را داشتند، اما ظاهرا به دلیل سرد بودن بیش از اندازه ی آب و گم کردن مسیر نتوانستند از این سفر تفریحی جان سالم بدر ببرند.

مردم این ناحیه تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا در این مصیبت به خانواده های این قربانیان کمک کنند. شهردار منطقه نیز اعلام آمادگی کرده است تا در صورت نیاز هرگونه کمک به خانواده های این قربانیان انجام شود.