شهروند- رئیس مردمان بومی منطقه ی Grassy Narrows در شمال انتاریو می گوید که در بودجه ی استانی امسال رقمی برای کمک به مردمان بومی این منطقه و پاک سازی رودخانه ی این منطقه از جیوه در نظر گرفته نشده است و او از این موضوع بسیار متاسف و ناراحت است. سایمون فابیستر می گوید که از ماه فوریه امسال سه نامه رسمی به کاتلین وین نخست وزیر انتاریو نوشته است و از او تقاضا کرده است که رقمی در بودجه ی امسال برای کمک به مردمان این منطقه و تامین بهداشت آب اختصاص دهد و عدم توجه به این نکات آینده ی مردمان بومی این منطقه را در ابهام قرار داده است.

به گفته ی فابیستر این رودخانه و آب جاری در آن نبض حیات مردمان بومی Grassy Narrows می باشد و آلودگی آن به میزان زیادی جیوه باعث شده است که مردم احساس ناامنی کنند.

در پاسخ به اعتراض فابیستر سخنگوی دولت لیبرال سریعا اعلام کرد که در یک طرح فوریتی رقمی حدود ۲ میلیون دلار برای پاک سازی آب رودخانه اختصاص خواهد داد اما فابیستر معتقد است اگرچه این پاسخ امیدوارکننده است، اما این رقم برای انجام پاک سازی رودخانه از جیوه کافی نیست و به گفته ی دانشمندان و متخصصان هزینه ی بسیار بیشتری حدود ۸۶ میلیون دلار برای این کار نیاز است.

مقدار بالای میزان جیوه در آب رودخانه ی جاری در قلب Grassy Narrows در طی سال های اخیر افزایش پیدا کرده است و از طرق مختلف به ویژه ماهی به بدن ساکنان این منطقه منتقل می شود که باعث بیماری های گوناگون در آنها شده است. هم اکنون راه حل پاک سازی این رودخانه در اختیار متخصصان و دانشمندان است، اما بودجه ی کافی برای شروع کار در اختیار آنها قرار ندارد.