شهروند- شمارش معکوس برای انتخابات انتاریو از این هفته آغاز شد و دقیقا یک سال تا شروع انتخابات زمان مانده است. تمامی رهبران احزاب مختلف در این استان از همین اکنون به نتایج انتخابات ۷ ام ماه جون سال ۲۰۱۸ چشم دوخته اند و امیدوارند که برنده ی آن باشند. در این میان نخست وزیر انتاریو، خانم کاتلین وین سعی دارد تا از این فرصت کوتاه استفاده کرده و تمامی وعده های انتخاباتی اش را در زمینه ی درمان و بهداشت، حداقل دستمزد و بهبود حمل و نقل عملی کند.

حزب لیبرال از سال ۲۰۰۳ حزب برنده ی استان انتاریو بوده است و توانسته است در اکثر نظر سنجی ها بر حزب محافظه کار پیشرو پیروز باشد.

وین می گوید دولت او توانسته است اولین بودجه ی متعادل را برای این استان در زمانی قریب به یک دهه به ارمغان بیاورد و اکنون بر روی سرمایه گذاری هایی متمرکز شده است که زندگی را برای مردم عادی بهتر کند. از جمله ی این برنامه ها بهبود بیمه درمانی و رایگان شدن دارو برای افراد زیر ۲۴ سال، افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دلار از سال ۲۰۱۹ و ارتباط تورنتو و ویندزور به وسیله ی خط متروی پر سرعت است. همچنین دولت لیبرال توانسته است هزینه ی برق را حدود ۲۵ درصد کاهش دهد.

آندریا هوروات رهبر ان دی پی (راست) ـ پاتریک براون رهبر محافظه کاران انتاریو

اما رقیب محافظه کار وین، پاتریک براون معتقد است که حزب لیبرال و نیودمکرات وعده هایی می دهند که عملی نیست و تنها برای جذب آراء است و در عوض محافظه کارها شرایط را واقعی تر می بینند و به همین دلیل اعتماد بیشتری از مردم را می توانند به خودشان جلب کنند.

مردم انتاریو یک سال زمان دارند که آگاهی خود را بالا برده و بهترین دولت را برای خودشان انتخاب کنند؛ دولتی که علاوه بر مسائل روز، بیشترین تمرکزش بر ایجاد زندگی بهتر برای مردم باشد.