از خوانندگان 

پیروز صادقی

صدور حکم سنگسار توسط حکومت اسلامی حاکم بر ایران برای یک خانم شهروند ایرانی(خانم سکینه محمدی) به اتهام زنا در طی چند هفته گذشته اکثر رسانه های عمومی را تحت تاثیر خود قرار داد. مصاحبه تلویزیونی این خانم و اعترافات”مترجم” ایشان نیز در بسیاری از رسانه ها پخش گردید. صدور این حکم توسط حاکمان حکومت اسلامی ایران، اینجانب را بر این داشت که به قرآن رجوع کنم و احکام اسلام را در مورد زنا مرور کنم.

 

زنا و سنگسار چیست؟ لغت زنا یا (زناء در عربی) به معنای آمیزش جنسی نامشروع زن و مرد، به طور حرامی و روسپی بارگی و همچنین زنای محصنه به معنای آمیزش جنسی با زن شوهردار می باشد. با توجه به معنی زنا پس بدیهی است که این عمل به توسط دو نفر یکی فاعل (مرد) و دیگری مفعول (زن) و به طور عمد انجام می شود. هدف از این نامه توضیح کامل در مورد زنا نیست، بلکه اشاره ای است به برخی از آیات قرآن و اینکه آیا سنگسار از احکام اسلام است یا خیر؟

سنگسار نوع دیگری از حکم به قتل و اعدام است، منتها با روشی دیگر. استفاده از این روش به بیش از دو هزار سال قبل برمی گردد. در این روش با پرتاب سنگبتوسط گروهی از مردم به طرف مجرمی که تا کمر در خاک دفن شده آنقدر به او آسیب می رسانند که بر اثر صدمات وارده جان خود را از دست بدهد. مجازات سنگسار برای جرم زنا در قوانین مجازات های حکومت اسلامی ایران وجود دارد.

در قرآن در چند مورد و چند آیه به زنا و حد و حدود مجازات آن و سنگسار اشاره شده است. در مورد زنا چنین آمده است:{باید هر یک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان مشاهده کنند.}(سوره نور، آیه ٢).  در این آیه بین مرد و زن برای مجازات فرقی گذاشته نشده و صد تازیانه در نظر گرفته شده است و این مجازات فقط مختص به زن زناکار نیست!  ولیکن در مورد این خانم شهروند ایرانی، حکومت اسلامی ایران دنیا را متوجه اتهام منتسب به این خانم کرده ولی از فاعل یعنی مرد شریک او در این عمل، هیچ اطلاعاتی داده نشد و مصاحبه ای پخش نشد. در صورتی که در اصل فاعل مقصرتر از مفعول است و او بوده است که به زن شوهردار و متعهد نزدیک شده است.

در آیه سوم سوره نور، مرد و زن زناکار را لایق و سزاوار یکدیگر دانسته است و مؤمنان را از نکاح با آنها منع کرده است. ترجمه این آیه{مرد زناکار جز با زن زناکار و مشرک نکاح نمی کند و زن زانیه را هم جز مرد زانی و مشرک به نکاح نخواهد گرفت و این کار بر مردان مؤمن حرام است}. پس اگر قرار بوده است که مرد و یا زن زناکار اعدام و معدوم شوند پس کار آنها به نکاح با یکدیگر و یا با دیگران نمی رسیده است. در ادامه سوره نور به مطلب بسیار مهمتری اشاره می کند و آن شرط اثبات جرم زنا است. برای اثبات جرم زنا، نیاز به شهادت چهار شاهد عادل است. در آیه چهارم سوره نور اینچنین آمده است، {و آنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند آنگاه چهارشاهد (عادل) بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید، دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید، و آنان مردمی فاسق و نادرستند}. و در آیه دیگر:{زنانی از شما که عمل ناشایسته (زنا) کنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهید، چنانچه شهادت دادند آن زنان را در خانه نگه دارید تا عمرشان به پایان رسد یا خدا برای آنان راهی پدیدار گرداند (سوره نسا، آیه ۱۵).  در این آیه علاوه بر اشاره به لزوم وجود چهار شاهد با صراحت کامل تکلیف مؤمنان را در مجازات زن زناکار مشخص کرده است و خواهان حبس خانگی آنها شده و اگر بنابر این بوده است که زنان زناکار سنگسار و نابود می شدند، در نتیجه نمی بایست در این آیه حکم به حبس خانگی این زنان داده می شد.

از طرفی، با توجه به اینکه عمل زنا به طور عمد انجام می گیرد و عاملان از قبل از شرط وجود چهار شاهد مطلع خواهند بود، پس چطور می توان انتظار داشت که بتوان چهار شاهد برای اثبات این اتهام آورد؟ بدیهی است که حتی در هزار و چهارصد سال پیش، عمل زنا می توانسته در خفا و به دور از چشم چهار شاهد انجام شود. آیا ملزم کردن مجازات زنا به وجود چهار شاهد مسلمان توسط حضرت محمد به این دلیل بوده است که اثبات اینگونه اتهامات را بسیار غیرممکن بکند؟ آیا حضرت محمد خواسته به این طریق مانع دخالت مردم در امور خصوصی دیگران شود؟ و بدین طریق از شیوع تهمت های بی اساس جلوگیری کند؟ آیه های ۲۷ و ۲۸ سوره نور می تواند گواهی بر این ادعا باشد، زیرا در این آیه ها مؤمنان را از ورود بی خبر و سرزده به اماکن مسکونی منع و پرهیز کرده است تا شاید بی جهت و ناخواسته شاهد موارد خصوصی مردم نباشند. (ترجمه این دو آیه در آخر این نامه آمده است)

در آیه های ذکر شده، هیچ اشاره ای به حکم و مجازات به اعدام و سنگسار برای زنا نشده است. اینجانب در هیچ سوره ای از قرآن پیدا نکردم که حضرت محمد برای مجازات زنا حکم به اعدام و سنگسار کرده باشد. اگر شما خواننده محترم چنین مطلبی را در قرآن پیدا کردید، لطف کنید و به اطلاع عموم برسانید. در قرآن در چندین آیه به سنگسار اشاره شده است و از آن به عنوان وسیله ای برای تهدید و ایجاد رعب و وحشت نام برده است و استفاده از آن را به دشمنان اسلام و ظالمان و ستمگران و دشمنان پیامبران از جمله دشمنان نوح و ابراهیم نسبت داده است. به طور مثال: سوره کهف آیه ۲۰، یس آیه ۱۸، مریم آیه ۴۶، هود آیه ۹۱، شعرا آیه ۱۱۶. برداشت من از این آیه ها اینست که در قرآن مجازات اعدام و سنگسار برای عمل زنا وجود ندارد.

حالا مطلب مهمتر این است که اگر مجازات اعدام و سنگسار برای زنا در اسلام وجود دارد، پس چرا مراکز اسلامی خارج از کشور و مدیران آن، از سنگسار حمایت نمی کنند؟ و اگر سنگسار برای زنا در اسلام وجود ندارد، پس چرا مراکز اسلامی و مسلمانان خارج از کشور که همه گونه دسترسی به رسانه های ارتباط جمعی در خارج از کشور دارند با صدور اطلاعیه ای رسمی این حکم را محکوم و غیر اسلامی اعلام نمی کنند!؟ در حالی که از برزیل تا واتیکان به سنگسار اعتراض می کنند ولی این مراکز با سکوت خود سنگسار را تائید می کنند و به یک عده اجازه بازی و سوءاستفاده از مذهب اکثریت مردم ایران (اسلام) و ایجاد اختلاف و تفرقه بین مردم می دهند!

پرونده های مشابه به پرونده خانم سکینه محمدی در دادگاههای ایران بسیار است، حالا چرا این مورد را در این دوره از زمان به سنگسار محکوم کرده اند و آن را بر روی آنتن های دنیا بردند شاید این امر دلایل و اهداف دیگری دارد. یکی از این دلایل و اهداف می تواند به این صورت باشد، در طی همین چند هفته ای که رسانه های خبری دنیا مشغول انتقاد از این حکم منتسب به اسلام بوده اند و مردم دنیا لعن و نفرین نثار ظالمان و ستمکاران و حامیان آن می کردند و افکار عمومی برخی از مردم دنیا، ایرانیان را مردمی وحشی و با تفکرات متعلق به دو هزار سال قبل در ذهن خود تصور می کردند و به ایرانیان با تحقیر نگاه می کنند، خدا می داند چند خبر مهم دیگر مربوط به مردم ایران در اخبار گم و پنهان شده است؟ با مشغول بودن به اینگونه خبرها دیگر کسی نمی پرسد، رأی من و یا حق من کجاست؟ دیگر کسی نمی پرسد در یک ماه قبل چند ایرانی زندانی شدند؟ چند ایرانی اعدام شدند؟ چند جوان معتاد شدند؟ چند جوان امکان ازدواج نداشته اند؟ چند زن و دختر به فحشا و “زنا” کشیده شدند؟ چند ایرانی پناهنده شدند؟ چند قرارداد میلیارد دلاری امضاء شد؟ چند میلیارد دلار کمیسیون رد و بدل شد؟ چرا مردم ایران باید دلار و بنزین و گوشت را به فلان قیمت بخرند؟ و خبرهای ناگوار دیگر. در این میان این تنها خانم سکینه محمدی نیست که قربانی این بازی شده است، بلکه این بازی قربانیان بسیار دیگری در پیش دارد. شاید بتوان گفت که قربانی اصلی این بازی، تمام ملت ایران با هر اعتقاد سیاسی و مذهبی هستند!

 

ترجمه آیه ۲۷ و ۲۸ سوره نور:

ای اهل ایمان، هرگز به هیچ خانه مگر خانه های خودتان تا با صاحبش انس و اجازه ندارید وارد نشوید و (چون رخصت یافته و داخل شوید) به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این (ورود با اجازه و تحیت، برای حسن معاشرت و ادب انسانیت) شما را بسی بهتر است، باشد که متذکر (شئون یکدیگر و حافظ آداب رفاقت) شوید. ۲۷ و اگر کسی را نیافتید باز وارد نشوید تا اجازه یابید، و چون (به خانه ای درآمدید و) گفتند: برگردید، به زودی بازگردید که این برای تنزیه و پاکی شما بهتر است، و خدا به هر چه می کنید داناست.۲۸ (ترجمه آقای مهدی الهی قمشه ای).