شهروند- قرار است تا منطقه ی اطراف پارک Regent در تقاطع خیابان های دانداس شرقی و Sumach به شهری آرمانی برای ۱۰۰ موسیقیدان اهل تورنتو تبدیل شود. این پروژه ی تعاونی که شامل ۱۰۰ دستگاه آپارتمان با قیمت مناسب، یک سالن تخصصی برای تمرین، استودیوی ضبط و بسیاری امکانات دیگر برای موسیقیدانان است قرار است تا با کمک و مشاوره ی برخی موسیقیدانان و افراد فعال در این کامیونیتی ساخته شده و بر اساس اولویت هایی که اعلام خواهد شد در اختیار هنرمندان موسیقیدان تورنتو که برای گذران زندگی با مشکلات فراوانی روبرو هستند و امکان تأمین هزینه های سرپناه خود را ندارند گذاشته شود.

شهر تورنتو روز به روز به مکانی گران تر برای زندگی تبدیل شده و هزینه های سرسام آور اجاره ی مسکن باعث شده است که بسیاری از هنرمندان این شهر بویژه موسیقیدان ها برای تامین مخارج خود در سالهای اخیر از این شهر رفته و در نقاطی دیگر از کانادا مشغول فعالیت و زندگی شوند. این اتفاق به ضرر شهری است که قرار است به آرمان شهری هنری تبدیل شود. از این رو مسئولان بر آن شده اند تا از فضای بلااستفاده ی نواحی پارک Regent استفاده کنند تا از این طریق هنرمندان را در دان تاون تورنتو نگه دارند و دسترسی کافی به صنعت موسیقی و امکانات لازم را در این خصوص برای آنها فراهم کنند.

بعد از اتمام این پروژه هنرمندان می توانند برای گرفتن این واحدهای مسکونی درخواست دهند و بعد از انجام مصاحبه و حصول اطمینان از اینکه این افراد می توانند برای این جامعه مفید بوده و قابلیت خود را نشر و گسترش دهند، واحدهای مسکونی با قیمتی بسیار مناسب در اختیار آنها قرار داده خواهد شد.