شهروند- یک روز بعد این که خانم الیزابت وتلافر سرانجام در دادگاه متهم به قتل هشت بیمار سالمند و تلاش برای کشتن شش بیمار دیگر شد، کالج پرستاران انتاریو اعلام کرد که سرعت تحقیقاتش را برای پرونده ی این پرستار افزایش خواهد داد؛ واکنشی که با اعتراض بسیاری از مقامات بیمارستان ها و مردم عادی روبرو شد.

خانم الیزابت وتلافر سال گذشته به دلیل کشتن یک بیمار در یک خانه ی سالمندان در لندن استان انتاریو دستگیر شد و بعد از تحقیقات دادگاه و اعترافات خود ایشان کاشف به عمل آمد که این مقتول تنها قربانی این پرستار نبوده است و تا آن زمان این خانم هشت بیمار دیگر را نیز در بیمارستان های دیگر و مراکز درمانی سالمندان به قتل رسانده و اقدام به کشتن شش نفر دیگر نیز کرده است که خوشبختانه ناکام ماند.

خانم وتلافر بعد از اعترافات در دادگاه نامه ای به کالج پرستاران نوشت و رسما استعفا کرد و در استعفایش نیز اعلام کرد که به دلیل اتهام به قتل و عدم تعادل رفتاری قادر نیست بیشتر از این به شغلش به عنوان پرستار ادامه دهد. اما اعتراض به این دلیل است که کالج پرستاران بعد از شنیدن اعتراض درباره ی یک پرستار و یا اخراج آنها سریع پرونده ها را بررسی نمی کند و تقریبا دو سال این پروسه زمان می برد و در این مدت پرستار خلاف کار می تواند در جای دیگری استخدام شده و یا با آزادی به اعمال خودش ادامه دهد.

کالج پرستاران می گوید تا زمانی که اتهامات ثابت نشده باشد نمی تواند اقدامی انجام دهد و باید اطلاعات پرستاران را محرمانه حفظ کند؛ رویکردی که خوشایند نیست و باعث خواهد شد تا افرادی مانند خانم وتلافر که از اختلالات روحی و روانی رنج می برند فرصتی بیایند تا دست به اعمال غیر انسانی خود بزنند. خانم وتلافر به حبس ابد محکوم شده است.