شهروند- جف گایلز ( Geoff Gyles) یک شهروند اهل استان آلبرتا تصمیم دارد تا به طریقی بسیار ویژه ۱۵۰ سالگی اتحاد کانادا را جشن بگیرد؛ روشی که نه تنها آرزوی خودش را برآورده می کند، بلکه به بسیاری از افراد بویژه کودکان در سراسر کانادا کمک خواهد کرد.

قرار است جف به همراه همسرش جنیفر در یک تور ویژه ی کاناداگردی با عنوان Journey to End Hunger که از ماه ژوئن و از سنت جان شروع شده و قرار است در نونووات به پایان برسد، به تمام پایتخت های کانادا و جوامع بومیان سر زده و به هر پایتخت مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار برای کمک به بانک های غذایی اهدا کند.

جف می خواهد در کل ۱۵۰,۰۰۰ دلار در ۱۳ پایتخت برای این کار صرف کند و این آرزوی قلبی اش از مدت ها پیش بوده است. او یک کشاورز است و به دلیل این که بتواند سهمی در تامین مواد غذایی داشته باشد این شغل را برگزیده است.

آمار نشان می دهد که یک چهارم کودکان بومی به شدت از کمبود مواد غذایی رنج می برند و بسیاری از آنها حتی یک وعده غذا در روز برای خوردن ندارند. همچنین بسیاری از بانک های غذا در کانادا در موقعیت مالی بسیار بدی قرار دارند. جف امیدوار است این حرکت او باعث شود که آگاهی مردم در این زمینه بالاتر رفته و به بانک های غذا در کانادا بیشتر کمک کنند و گامی در این زمینه بردارند.