شهروند- شهر تورنتو با شروع گرما و افزایش تعداد دوچرخه سواران چهره ی جدیدی به خودش گرفته است. این چهره ی جدید نشان از آن دارد که این شهر زنده است و سعی بر این دارد تا فرهنگ دوچرخه سواری را وارد زندگی روزانه ی افراد کند و از این طریق هم به سالم سازی هوا کمک کرده و هم در جهت کاهش ترافیک بکوشد، اما افزایش میزان دوچرخه سواری امکان افزایش تصادفات را باعث می شود و برای جلوگیری از اینگونه تصادفات باید هم رانندگان اتوموبیل ها و هم دوچرخه سواران قوانین را رعایت کنند.

بر اساس قوانین راهنمایی رانندگی انتاریو در صورت برخورد اتوموبیل با دوچرخه سوار اگر خسارت کمتر از ۲۰۰۰ دلار بوده باشد و به شخص آسیب وارد نشده باشد، می توان بدون خبر کردن پلیس و تنها از طریق رد و بدل کردن اطلاعات راننده قضیه را حل و فصل کرد.

رانندگان اتوموبیل ها باید در هنگام تصادف اطلاعات تماس خود را در اختیار دوچرخه سوار گذاشته و اجازه بدهند که از پلاک ماشین آنها عکس برداری شود. اگر خسارت مالی بیشتر از ۲۰۰۰ دلار بود و یا فرد آسیب جدی دیده بود باید با شماره ۹۱۱ تماس گرفته و پلیس را برای بررسی به محل خبر کنند. امید است که همگان بتوانند با رعایت قوانین از این امکان شهری بهره مند شده و امنیت آنها حفظ گردد.