شهروند- یک مرد ۶۷ ساله اهل تورنتو به دلیل ایجاد تله ای برای به دام انداختن راکون های بی گناه که به گفته ی وی باعث اذیت و آزار او شده بودند، دستگیر شد. بر اساس گزارشات پلیس تورنتو، روز پنج شنبه ی گذشته نیروی پلیس توسط برخی ساکنان تقاطع خیابان دافرین و اگلینتون به این منطقه فراخوانده شد.

برخی از همسایگان شکایت کرده بودند که صدای آزار دهنده ی حیوانات مخل آسایش آنها شده است. بعد از دنبال کردن صدا نیروی پلیس وارد حیاط پشتی یک خانه شد و متوجه شد که ساکن خانه تله ای به صورت یک سطل آشغال  پر از آب برای گرفتن راکون های بی گناه کار گذاشته است. راکون ها بعد از افتادن در این سطل دیگر امکان فرار نداشتند و تنها مقدار کمی از سر آنها برای تنفس کردن از آب بیرون می ماند.

پلیس بعد از نجات راکون و انتقال آن به حیات وحش تورنتو ساکن خانه را دستگیر کرد. این شخص به رفتار غیرانسانی علیه حیوانات متهم شده است. پلیس می گوید راکون بسیار ضعیف شده است و هم اکنون تلاش بر این است تا میزان قند خون او به میزان کافی رسیده و برای نفس کشیدن نیاز به دستگاه دارد. به دلیل ضعف زیاد در سیستم بدنی متخصصان امکان این را ندارند که جنسیت او را تشخیص دهند.