بیش از ۵۰ انجمن اسلامی دانشگاه های سراسر کشور ضمن اعتراض شدید به سرکوب های اخیر در دانشگاه های کشور، از جمله دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تربیت معلم  …


شماره ۱۲۱۵ ـ پنجشنبه  ۵ فوریه ۲۰۰۹


ادوارنیوز: بیش از ۵۰ انجمن اسلامی دانشگاه های سراسر کشور ضمن اعتراض شدید به سرکوب های اخیر در دانشگاه های کشور، از جمله دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تربیت معلم تبریز، همدان، شیراز و… حمایت قاطع خود را از دفتر تحکیم وحدت اعلام نمودند. وزارت علوم و وزارت بهداشت با فشارهای بی سابقه درصدد هستند که انجمن های اسلامی را مجبور کنند دست از حمایت از اتحادیه انجمن های اسلامی (دفتر تحکیم وحدت) بکشند.

اتخاذ موضعی واحد توسط بیش از ۵۰ انجمن اسلامی در چندین سال اخیر بی سابقه است. جالب آن که نام و امضای انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های شهرکرد و شهیدچمران اهواز نیز در پای این بیانیه دیده می شود. هفته گذشته خبرگزاری فارس مدعی شده بود این دو انجمن اسلامی از دفتر تحکیم وحدت خارج شده اند.  در متن بیانیه از جمله آمده است:

در حالی که فشارها از هر سو بر نهادهای مدنی در حال فزونی است، مانند همیشه در چندین سال اخیر، این تشکل های منتقد دانشجویی هستند که آماج تیر بلا قرار گرفته اند. در روند برخورد با انجمن های اسلامی، مسئولان انتصابی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با زیر پا گذاشتن کلیه اصول مصرح قانونی و اخلاقی انجمن اسلامی دانشکده پزشکی را یک شبه به تعدادی انگشت شمار که همراه با مدیریت دانشگاه و دولت بودند، سپردند. همچنین مسئولان دانشگاه تربیت معلم تبریز نیز در اقدامی خلاف قانون با حمله به دفتر انجمن اسلامی این دانشگاه اقدام به ضبط اموال این انجمن نموده اند. انجمن اسلامی خواجه نصیر نیز در شرایط فعلی تحت فشارهای فراوان و مشابهی قرار دارد. همچنین سیر برخورد در دیگر دانشگاه ها نیز در این مدت شدت یافته است. تنها در یک ماه گذشته و هم زمان با شروع تعطیلی دانشگاه ها نزدیک به ۱۵۰ نفر از دانشجویان به کمیته های انضباطی احضار شده اند، مجموعا ۴۰ ترم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان صادر شده است، ۱۱ نشریه دانشجویی توقیف شده اند، در مجموع ۷ سال حبس برای فعالان دانشجویی توسط محاکم قضایی صادر شده و ۴ نفر از اساتید دانشگاه ها به صورت اجباری بازنشسته شده اند. در نهایت نیز شاهد صدور حکم حبس تعزیزی به صورت غیابی برای علی نیکونسبتی، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، به علت اعتراض به تعرض برخی از مسئولان به دختران دانشجو و ستاره دار شدن دانشجویان هستیم.

فشارها بر جنبش دانشجویی در ماه های گذشته به اوج خود در چند سال اخیر رسیده است. دولت حقوق مسلم دانشجویان، از جمله حق تحصیل، حق داشتن تشکل های مستقل، حق فعالیت آزاد و منتقدانه در دانشگاه و… را به گروگان گرفته است تا دانشجویان را به انقیاد، تبعیت محض و حتی مجیزگویی دولت وادارد.

در پایان این بیانیه انجمن های اسلامی دانشجویان امضاکننده این نامه اعتراض شدید خود را به روند در پیش گرفته شده توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت و حمایت قاطع خود را از طیف واقعی دفتر تحکیم وحدت اعلام کردند.