نهادهای حقوق بشر، مجامع جهانی، نیروهای مترقی و آزادیخواه، مردم شریف، مبارز و دموکراسی طلب ایران و خلق کُرد.

همان‌طور که در خبرها آمده است، روز جمعه دوم تیرماه دو تن از اعضای خانوادە ما به نام های «رامین و صباح حسین پناهی» به همراه «حامد سیف پناهی و بهزاد نوری» در شهر سنندج توسط نیروهای سپاه پاسداران هدف تیراندازی قرار گرفتند که متاسفانه سه نفر از آنها جان خود را از دست داده و «رامین حسین پناهی» هم در حالی که مورد اصابت دو گلوله قرار گرفته بود به بیمارستانی در سنندج منتقل و بعد از نیم ساعت نیروهای سپاه پاسداران وی را به جای نامعلومی منتقل کرده اند.

‏‎از طرفی دیگر شب گذشته نیروهای اطلاعات سپاه به خانه ما یورش برده و در حالی که  “پروانه حسین پناهی” خواهر بزرگ و پدر سالخورده ما را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، “افشین حسین پناهی” برادر کوچکترمان را نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.

علیرغم پی‌گیری‌های مستمر ما در طول این مدت با نهادهای امنیتی و قضایی، از سرنوشت “افشین” خبری به دست نیامده است. اما از طرفی دیگر اخباری را دریافت کرده ایم که گویا” رامین حسین پناهی” در حالی که به شدت زخمی بوده و می بایست تحت نظر دکتر و عمل جراحی قرار بگیرد، به یکی از بازداشتگاه‌های سپاه منتقل شده و هم اکنون زیر شکنجه‌های فیزیکی قرار دارد. این احتمال نیز وجود دارد که در زیر همین شکنجه ها و در عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست بدهد.

دوستان و هموطنان، مدت ده سال است که وضعیت ناهنجار دستگیری، کشتن و تبعید و انواع فشارهای جسمی و روحی برای خانواده ما به طور سیستماتیک فراهم شده و خانواده ما در طول این ده سال تحت فشار شدید وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ایران بوده که در این بین دچار سختی و مشقت‌های فروان شده ایم، تجربه تلخ از دست دادن مکرر و متعدد اعضای خانواده “اشرف و صباح و مسعود حسین پناهی” و صدمات جسمی و روحی “انور حسین پناهی” در دوران هفت سال بازداشت در شکنجه گاه های اطلاعات و زندان برای ما فراموش ناشدنی است.

از همین رو بیم آن می رود که جان رامین با توجه به شدت جراحاتی که دارد و سابقه خشونت باری که از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی سراغ داریم، بطور حتم در خطر جدی باشد.

لذا ما به عنوان خانواده حسین پناهی از کلیه نهادها و مجامع بین المللی خواهانیم که با مداخله جدی و موثر از وقوع یک فاجعه دیگر برای خانواده ما جلوگیری کنند.

خانواده حسین پناهی

‎شنبه، ۳ تیر ماه ۱۳۹۶