قانون مالک و مستأجر (Landlord and Tenant Act) رسماً در سال ۲۰۰۶ مورد تأیید قرار گرفت و لازم الاجرا گردید. هر صاحب خانه ای که بخواهد ملک خود را اجاره دهد بایستی در چارچوب این قانون حرکت کند. در این قانون برای مالک و مستأجر هر یک جداگانه حق و حقوقی مشخص شده است که دانستن آن برای هر دو طرف بسیار ضروری است.

گاهی دیده می شود هموطنان ما در ایالت انتاریو اقدام به اجاره ملک خود (چه قسمتی از محل سکونت یا ملک جداگانه) می نمایند، بدون آن که از مقررات حاکم بر روابط مالک و مستأجر مطلع باشند. به همین شکل مستأجران نیز بدون آگاهی از جزئیات این روابط محلی را اجاره می کنند و با مشکلات پیش بینی نشده مواجه می گردند.

نگارنده نه تنها در ۱۷ سال گذشته ده ها محل را برای مشتریان اجاره داده ام، بلکه خود همیشه چندین مستأجر نیز داشته ام و طبیعتاً در این راه انواع مشکلات و اختلافات هم دیده شده و هم حل شده است.

در این سلسله نوشتارها هدف اینست که جزئیاتی را برایتان تشریح کنیم که شاید تاکنون از آنها اطلاع نداشته اید.

اگر مستأجر پر سر و صدایی دارید (موزیک با صدای بلند یا دعوا و هیاهوی بسیار) یا رفتار مناسبی ندارد چگونه با او برخورد می کنید؟

رفتار نامناسب تعبیر می شود به:

– کشیدن سیگار یا مواد مخدر در داخل محل

– صدمه زدن به قسمت هایی از محل مورد اجاره یا قسمت های عمومی ساختمان

– اعمال و رفتاری که غیر قانونی محسوب می شود.

– باعث مزاحمت و اذیت سایر مستأجرین در ساختمان می شود.

– اقدامات مخاطره انگیز و ریسک آتش سوزی

در موارد بالا ابتدا تذکر شفاهی بعد تذکر کتبی از طریق پست سفارشی و اخذ امضاء از  مستأجر به منظور تأیید دریافت آن. دو بار تذکر کتبی و بار سوم مراجعه به LTB و درخواست احضار مستأجر به دادگاه مربوطه.

اگر مستأجر از نشان دادن محل اجاره به منظور فروش یا اجاره مجدد آن خودداری کرد چه می کنید؟    

برابر قانون مالک و مستأجر، شما به عنوان مالک بایستی حداقل ۲۴ ساعت قبل از تاریخ و زمان درخواست شده برای نشان دادن محل به مستأجر اطلاع دهید. این اطلاعیه ترجیحاً یا باید کتبی باشد یا از طریق ایمیل و تکست که مستند بوده باشد. در این درخواست باید زمان نشان دادن و نام مشاور املاک را که قرار است محل را به مشتری نشان دهد ذکر کنید. مستأجر می تواند از نشان دادن محل خودداری کند، اگر مشاور املاک کارت ویزیت ارائه ندهد یا کسی که قرار بوده بیاید با کسی که آمده متفاوت باشد و یا در ساعتی که از قبل تعیین شده مشاور املاک حاضر نشده باشد. اگر محل در خارج از زمان مشخص شده توسط مشاور املاک یا مالک نشان داده شود مستأجر می تواند به LTB شکایت نماید در این صورت مالک تا یک هزار دلار جریمه می شود.

 

اگر مستأجر بعد از رعایت همه موارد قانونی باز هم از نشان دادن محل خودداری نماید چه می کنید؟

اگر خاطرتان باشد یادآوری کردم که روز تحویل کلید به مستأجر به او فرم Information For New Tenants را بدهید و از او بخواهید یک کپی را امضاء کرده و شما آن را نگهداری نمائید. در این فرم به وضوح ذکر شده که مستأجر موظف است هنگامی که مالک قصد فروش یا اجاره مجدد ملک را دارد محل را برای نشان دادن آماده کند. بنابراین خودداری از این کار به منزله تخلف از قرارداد فیمابین محسوب می شود و مالک حق دارد با تنظیم فرم N5 درخواست تخلیه محل را نماید.

قراردادن قفل مخصوص Lock Box برای منازل و آپارتمان های اجاری کار پر مسئولیتی است زیرا مستأجر می تواند بعد از هر بار نشان دادن محل ادعای ربوده شدن متعلقات خود را که در محل بوده بنماید و مالک را مسئول بداند. بهتر است قبل از قراردادن LB از مستأجر کتباً امضاء و تأییدیه گرفته شود که برای نشان دادن محل در منزل بماند و یا اگر نمی تواند هیچ گونه مسئولیتی در این پروسه متوجه مالک نخواهد بود. می توان ساعت ها و روزهای خاصی را برای این برنامه مشخص کرد که مستأجر در منزل بماند.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک

jafarhomes@gmail.com