از سری سخنرانیهای کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو

از وقتی توکا نیستانی به تورنتو آمده سرش کم شلوغ نبوده و در مجامع مختلفی ظاهر شده است. توکا، که هنوز دو ماه هم از آمدنش به تورنتو نمی‌گذرد، این هفته شنبه میزبان دومین جلسه از “سری سخنرانی کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو” است و قرار است در مورد تئوری و عمل پشت کاریکاتور کشیدن صحبت کند.

عنوان این جلسه “ساختار کاریکاتور” است و ظاهرا قرار است چیزی بیش از “سخنرانی” ‌باشد و در واقع مجلسی باشد صمیمی و امکان مشارکت از سوی حضار هم وجود داشته باشد. توکا قرار است به شرح روند خلاقانه پشت کاریکاتور کشیدن، کاری که بیش از ۳۰ سال است، می‌کند، بنشیند و سپس جلوی حضار قلم را به دست بگیرد و به قول معروف “اجرای زنده”کند.

“ساختار کاریکاتور” روز شنبه، ۱۱ سپتامبر، از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر در اتاق ۱۱۸۰، مرکز بیهن برای فن‌آوری اطلاعات در دانشگاه تورنتو برگزار می‌شود. مرکز بیهن (Bahen Centre) که از زیباترین ساختمان‌های دانشگاه تورنتو است و قرار است از این به بعد میزبان بیشتر جلسات “سری سخنرانی” کانون ایرانیان باشد در شماره ۴۰ خیابان سنت جورج واقع شده است، یعنی کمی پایین‌تر از تقاطع سنت جورج و بلور.

“سری سخنرانی” کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو ابتکار جدید امسال آن‌ها است که به یک اعتبار جای مجموعه آگورا را (که اکنون به طور مستقل از کانون ایرانیان و توسط دکتر جهانبگلو برگزار می‌شود) می‌گیرد. تا کنون حضور عبدالکریم سروش و حالا توکا نیستانی و وعده حضور کسانی چون محسن نامجو در چند ماه آینده نشان می‌دهد که قرار است با مجموعه‌ای هیجان‌انگیز روبرو باشیم.