کانون مدافعان حقوق کارگر: پس از تجاوز و قطعه قطعه شدن کودک خردسال آتنا اصلانی، خبر ناگوار دیگری از تجاوز ناپدری به دختری ۷ ساله در کرج منتشر شد. چندی پیش هم تجاوز به ستایش دختر شش ساله افغانستانی و یا تجاوز فلان مربی قران به شاگردان پسرش، …

و خوب می دانیم که همواره درصد بسیار کمی از این گونه جنایات افشا میشود و متاسفانه باید اقرار کرد با شرایط موجود در جامعه این نمونه ها آخرین آن هم نخواهد بود.

تجاوز و سوءاستفاده جنسی از کودکان (دختر و پسر، بخصوص دختران که گسترده تر است) یک پدیده اجتماعى است. نظام نابرابر، فشارهای اقتصادی و روانی، نبود امنیت روانی، نبود امکانات آموزشی و بهداشتی مناسب، در کنار شیوه های تبلیغ و ترویج این نوع خشونت ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم (مانند قانونی بودن ازدواج کودکان دختر، طرح قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده، حکم شرعی برای چگونه لذت بردن از همسر کمتر از ۹ سال حتا شیرخوار !!؟؟، در دسترس بودن انواع و اقسام بازی های کامپیوتری با صحنه های خشن و با جاذبه های جنسی و…) در کنار محرومیت های فراوان و فرهنگ مردسالاری که زن را موجودی درجه دوم محسوب می کند، به افزایش این نوع جنایات خواهد انجامید.

اگر این شیوه ازکودک آزاری را در کنار انواع دیگر کودک آزاری چه به صورت تنبیهات بدنی در مدارس، یا به دست والدین و یا زجر و آزار و تحقیر کودکان ِکار قرار دهیم، به بیماری روانی با ریشه های گسترده و عمیق در جامعه پی می بریم که با بگیرو ببندها و مجازات هائی مانند اعدام و شلاق قابل علاج و درمان نیست.

وجود و اعمال مجازات های خشن فیزیکی قانونی (در خفا  یا در ملاء عام) خود یکی از عوامل گسترش خشونت های اجتماعی است. این امر بارها در جوامع دیگر به اثبات رسیده است. حاکمیت چهار دهه خشونت، شلاق و اعدام است که اکنون نتایج خود را در جامعه آشکار می کند و هر چه این خشونت ها تداوم یابد و متولیان اجرائی و قضائی برخورد های فیزیکی وشلاق و اعدام و سرکوب را داروی دردهای اجتماعی بدانند، نه تنها جرم و جنایت و ناهنجاری در جامعه کمتر نمی شود، بلکه باید انتظار گسترش خشونت های بیشتر را داشت. جامعه ای که هرروزه اختلاف طبقاتی در آن عمیق تر می شود و اعتراضات اجتماعی به شدیدترین وجهی سرکوب می شود، تعرضات فردی و خشونت های فیزیکی هر روزه در آن گسترش می یابد و بهای ان را در درجه نخست کودکان و زنان و در کل تمامی جامعه می پردازد.

به راستی براى پایان بخشیدن به این چرخه تجاوز و خشونت چه باید کرد؟  گام اول چگونگی پایان دادن به این چرخه سخن روز همه باید باشد.