هم جنس خواهی و تبعیض و فشارهای روانی که در جمهوری اسلامی علیه هم جنس خواهان اعمال می گردد کمتر مورد واکاوی قرار گرفته و گویی این اقلیت رنجدیده در سرزمین ایران فراموش شده است. به تازگی کتابی با عنوان ” جرات حق طلبی ” در رابطه با تاریخ هم جنس خواهی و سرکوب هم جنس خواهان انتشار یافته  که نویسنده در آن می کوشد با تحلیلی تاریخی این کمبود را در زبان فارسی برطرف سازد. کتاب با این جمله پراحساس آغاز می گردد:

 “یک عصر غم انگیز پاییزی که افسردگی ناشی از مهاجرت بر روح انسان غلبه می کند دو چشم سیاه معصوم برای همیشه در ذهن من حک شد و مرا متعهد به نوشتن این کتاب کرد “.

نویسنده کتاب با پژوهش در فرهنگ یونانیان، رومیان ، چینی یان و سایر اقوام و ملیت های باستان از جمله ایرانیان نشان می دهد که رابطه هم جنس خواهی در تمام این فرهنگ ها وجود داشته است. به باور نویسنده، ادیان ابراهیمی و پیش از آنها دین زرتشتی، که بر اساس فرهنگ مرد سالارانه و زن ستیز بنا شده اند، هم جنس خواهی را بر خلاف طبیعت انسانی بشمار آورده  و آن را گناه کبیره دانسته اند.

کتاب با واکاوی یونان باستان در این باره آغاز می گردد و با واکاوی تبعیض علیه این دسته از شهروندان در قوانین کیفری ایران پایان می یابد. این بخش که از جذاب ترین بخش های کتاب است سیر تحولات هم جنس خواهی را در کشور می کاود. این پدیده که به باور نویسنده در بخش هایی از دوران پیشا تجدد بطور مشروط پذیرفته شده بود با ورود مدرنیته به ایران گرایشی واپس گرا به شمار آمد. انقلاب اسلامی زندگی هم جنس خواهان را دشوارتر ساخت. این گرایش جنسی در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده است که می تواند برای مثال به مرگ کسانی که مرتکب ” لواط ” می شوند بیانجامد. بی تردید تبعیض علیه هم جنس خواهان همچنین آغشته به باورهای فرهنگی است.

نویسنده امیدوار است که این کتاب در اندیشه ها و باورهای خوانندگان نسبت به همجنس خواهان تحولی ایجاد کند و با افزایش آگاهی عمومی در باره هم جنس خواهی، گامی در جهت رفع تبعیض علیه این دسته از شهروندان برداشته شود و به ساختن جامعه ای بدون خشونت و دمکراتیک بر پایه موازین جهانشمول حقوق بشر یاری رساند.

منیره معینی نویسنده کتاب “جرأت حق طلبی”، دارای دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مددکاری اجتماعی است. این کتاب  محصول تجربه میدانی و پژوهش گسترده وی در این زمینه است.

خواندن این کتاب به هم میهنان توصیه می گردد. با جستجوی نام انگلیسی آن “Daring to Dream” و نام نویسنده با حروف لاتین”Monireh Moeeni ” می توانید کتاب مزبور را از شرکت آمازون ” Amazon .com ” در آمریکای شمالی و اروپا تهیه نمایید.